Ældreminister Mette Kierk­gaard.
Ældreminister Mette Kierk­gaard.

Vi har modtaget:

Ældreministeren til lokalt møde

Moderaterne i Dragør og Tårnby har inviteret ældreminister Mette Kierkgaard til medlemsmøde.

På mødet vil Mette Kierkgaard fortælle om sit arbejde og alt det, der er gang i på ældreområdet på Christiansborg. For hvordan får vi den bedste ældrevelfærd for pengene?

Hvordan sikrer vi, at vores medarbejderes tid i højere grad bruges på omsorg, hjælp og trivsel for den ældre og i mindre grad på registreringer, dokumentation og kontrol?

Og hvordan sikrer vi trivsel og livskvalitet for vores ældre medborgere med behov for hjælp?

God dialog givende

Som lokalpolitiker synes jeg, at ældrepolitikken er et af de områder, hvor en god dialog med ministeren kan være rigtig givende i forhold til lovgivningen og kommunernes økonomiske rammer, over for kommunernes muligheder for prioriteringer – ikke mindst sammenholdt med borgernes ønsker. 

Moderaterne ønsker for eksempel at frisætte vores offentlige institutioner. Ville Dragørs kommunale plejehjem, Omsorgscenteret Enggården, med en ansvarshavende, velkvalificeret bestyrelse og kommunen, der fortsat tager sig af økonomien, kunne betyde større fokus på både beboernes og medarbejdernes trivsel i dagligdagen og på de rigtige prioriteringer?

Med min 94-årige mor på Enggården følger jeg plejehjemmets dagligdag fra sidelinjen. Der er mange ting, der fungerer godt. Men der er også en del forhold, jeg kunne ønske anderledes, både for min mor og de andre beboere – og for medarbejderne.

Gangene på Enggården.
Gangene på Enggården.

Flugtveje

Jeg har før skrevet om de ældres ret til selv at kunne bestemme over deres behov for smertelindring. Eller deres behov for socialt samvær og hyggelige dagligdagsoplevelser.

En af de ting i lovgivningen og håndteringen af den, som, jeg synes, er helt i skoven, er det nyeste bygningsreglements krav til flugtveje på plejehjem. Selvfølgelig skal vores ældre ikke risikere at brænde inde. Dørene ind til alle boligerne er da også branddøre. Men behøver brandfolkene virkelig tilstrækkelig plads på gangene til at kunne bakse rundt med senge. Hvorfor ikke lade sengen være i en eventuel brandsituation og trække de ældre ud på et brandlagen, hvis de ikke selv kan gå?

Lige den lovgivning kunne jeg godt tænke mig, at man kiggede meget mere nuanceret på.

Den relativt lille risiko for brand betyder, at der ikke tages tilstrækkelig hensyn til beboernes trivsel eller til den langt større risiko for fald og faldskader.

Mange beboere vil gerne sidde og følge med i afdelingens liv, men der er bare oftest kun hårde spisestuestole at sidde på i spisestuen og ingen møbler på gangene.

Brandtilsynet kommer jævnligt og ser efter, om flugtvejene er ryddet for møbler og andre brandbare ting. Til gengæld er der ikke et tilsyn, der kommer og sørger for at sikre de ældres behov i forhold til at få udnyttet mulighederne for møblering af gangene med sidde- og opholdsmuligheder med lav brandbelastning. 

For mange af de ældre er gangturene deres eneste mulighed for motion og bevægelse.

Selv efter gældende regler burde der være tilstrækkelig plads til brandsikrede stole og sofaer inde på afdelingernes interne gang, plus væghængte, brandsikre stole og bænke på fællesgangene. De ville betyde, at faldtruede, gangbesværede og ofte demente ældre ville have et sted at sætte sig på deres ture op og ned ad de lange gange, når trætheden overvælder dem, og deres ben pludselig ikke vil mere, og flere steder at sidde og følge med i livet uden for deres egen lille bolig. 

Selv som plejehjemsbeboer har man brug for et socialt liv og rare, hyggelige omgivelser.

Med venlig hilsen
Lisbeth Dam Larsen (M)
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk