Vi har modtaget:

Ændringer i ældreplejen

Regeringens udspil varsler betydelige forandringer i ældreplejen

Ældreplejen står over for betydelige forandringer. Regering har lanceret en ældrereform, som gør op med minuttyranniet og unødvendige dokumentationskrav.

Pejlemærkerne i reformen er mere selvbestemmelse for ældre; blandt andet flere valgmuligheder i deres egen hjælp og pleje, mindre styring fra rådhuset ved at omlægge kommunale plejehjem til lokalplejehjem, samt mere tillid til medarbejderne og ledelsen via færre regler og mindre kontrol. Det skal give ledere og medarbejdere rum og tid til at gør det, de er ansat til.

Der skal tænkes nyt for at sikre en bedre kvalitet i ældreplejen. Dette kan startes ved, at vi politikerne på rådhusene omlægger vores kommunale plejehjem til lokale plejehjem med egen bestyrelse og ledelse.

Mere selvbestemmelse til de ældre kan blandt andet gøres ved at give medarbejderne mere frihed, og det gør vi ved at gå fra kontrol til tillid. 

Medarbejderne er for eksempel de uddannede SOSU’er, der arbejder tæt på de ældre hver dag, og som derfor er de bedste til sammen med den ældre at vurdere, hvad der er meningsfuld omsorg og pleje for den enkelte. 

De ældre skal have en stemme i, hvornår de ønsker at gå i bad, i indretningen af egen bolig, i ønsker til et lækkert måltid og til at vælge ydelser såsom rengøring, hjælp til personlig hygiejne osv.

Med denne reform står ældreplejen ved en skillevej, hvor kultur og praksisser fra fortiden ikke længere kan opretholdes.

Længe har ældreplejen været præget af traditionelle, topstyrede metoder og rutiner fra rådhuset og fra os politikere, og det er – og har været svært at ændre.

Ældreloven skal implementeres stille og roligt, fordi forandringer tager tid, hvis de skal implementeres trygt og ordentligt. Der er allerede kommuner, som er begyndt at implementere frisættelsestankerne i deres arbejde, og vi kan lære meget af deres erfaringer.

Det er nu på tid at bryde lænkerne fra fortiden også i Tårnby og i Dragør og omfavne forandringer for at sikre en kvalitetspleje, der kan imødekomme det voksende antal ældre i befolkningen og det stigende ønske om en værdig pleje af alle vores ældre med behov.

Med venlig hilsen
Ali Qais, Tårnby, og Lisbeth Dam Larsen, Dragør
Kommunalbestyrelsesmedlemmer for Moderaterne

Vi har modtaget: Pensionist-skovture

Jørgen Honoré fra Dansk Folkeparti har indsendt et debatindlæg om kommunens pensionistture. Læs mere

Vi har modtaget: Ældre skal have ret til selvbestemmelse

Helle Barth, Henrik Kjærsvold-Niclasen samt Erik Skovgaard-Nielsen fra Venstre i Dragør at indsendt et debatindlæg om regeringens planer for...

Vi har modtaget: Udviklings- eller afviklingskommune?

Nina Nørgaard fra Dragør SeniorBo har indsendt et debatindlæg fremtiden for Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk