Vi har modtaget:

Det gode liv på Enggården

I den forgangne uge havde Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besøg af Omsorgscenteret Enggårdens leder for at få en status på udrulningen af den politisk besluttede plan »Det gode liv på Enggården«.

Efter en god gennemgang af status var der også plads til at dele erfaringer omkring et af tiltagene, nemlig VelkomstCafe – en informationsaften, hvor beboere og pårørende inviteres til at høre om en række emner.

Man hører blandt andet om plejehjemmets historie og værdier, de forskellige afdelinger og hvilken lovgivning, der er på området. Derudover også om nogle af de overvejelser og dilemmaer, der kan være på et plejehjem.

Man får beskrevet aktiviteter og traditioner – hvordan er dagligdagen på plejehjemmet, herunder hvordan man bedst muligt tilrettelægger dagen efter beboernes ønske og behov. Man kommer omkring, hvornår der spises mad, samt socialt fællesskab omkring eftermiddags- og aftenkaffe.

Endvidere fortælles der om traditioner, såsom gudstjenester, fastelavn, sommerfest og juletiden, ligesom man berører samarbejdet med frivillige organisationer såsom Besøgsvennerne og Cykling uden alder.

At flytte på plejehjem kan være en omvæltning for både personen, der flytter ind, samt for pårørende. Reaktioner, behov og følelser, der kan forekomme i situationen, gennemgås, ligesom man hører om indflytningssamtalen, som tager udgangspunkt i den enkelte beboer og den enkelte afdeling.

I forhold til pårørende kommer man ind på dialogen omkring det gode samarbejde og muligheden for, at man altid kan henvende sig med spørgsmål, ris og ros.

Mange gode emner bliver således berørt under VelkomstCafe, og fra Konservatives side ser vi meget positivt på den udvikling, som tiltagene i »Det gode liv på Enggården« tager. 

Den ovenstående beskrevne VelkomstCafe udgør en lille del af hele planen, og det er blot et af mange gode nye tiltag for at skabe hjemlighed, aktiviter og godt samarbejde med pårørende nu og i fremtiden til gavn for plejehjemmets beboere.

Med venlig hilsen
Trine Søe, Jan Madsen og Theis Guldbech
Konservatives medlemmer af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Ændringer i ældreplejen

Ali Qais og Lisbeth Dam Larsen – medlemmer af kommunalbestyrelsen for Moderaterne i Tårnby og Dragør, har indsendt et...

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk