Vi har modtaget:

Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.

Det gode liv på Enggården

I sidste uges møde i Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedudvalget (SSAU) drøftede udvalget de høringssvar, der var blevet indleveret i forbindelse med, at pejlemærkerne for projektet »Det gode liv på Enggården« blev sendt i høring den 9. maj.

Ud over drøftelse af høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet samt fra Ældrerådet i Dragør drøftede SSAU også eventuelle rettelser på baggrund af høringssvarene. 

Nedenfor er enkelte udpluk fra høringssvarene, der også vidner om en god proces og et højt ambitionsniveau for vores ældreområde, og det gode arbejde forvaltningen har lagt i denne proces.

I høringssvarene står blandt andet: »De tre pejlemærker bliver grundigt defineret og er beskrevet med respekt for de inddragede parter« og »Det fremgår, at der er lavet et omfattende arbejde ... Pejlemærkerne virker umiddelbart ambitiøse, hvilket selvfølgelig er positivt«. 

Men det fremgik også med tydelighed i begge høringssvar, at der fra læsers side manglede tydeliggørelse af, hvem der skal udføre de mange gode tiltag – beskrevet som »vi« i teksten. 

Derfor blev det også anbefalet til Økonomiudvalget, som er næste led i processen for godkendelse, at der udarbejdes en handleplan for pejlemærkerne, der forelægges udvalget til orientering.

Vi er hos Konservative glade og stolte over udviklingen af dette projekt. Det er ikke blot er en del af konstitueringens aftaler, men et konservativt ønske om fortsat udvikling på et område, der har vores opmærksomhed, da vi ønsker et sundt, godt og lykkeligt liv – hele livet!

Med venlige og varme sommerhilsner
Jan Madsen, Tine Søe og Theis Guldbech
Medlemmer af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedudvalg for Det Konservative Folkeparti

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk