Vi har modtaget:

Digedebatten på afveje

Dragør er en kommune omgivet af en masse vand – vand, der stiger i henhold til alle forudsigelser og forskning. Atmosfæren er fyldt op med CO2 – så meget, at det vil tage generationer at nedbryde den. I mellemtiden smelter isen, og smeltevandet løber ud i verdenshavet. I takt med at der tilføres mere vand, så vil vi opleve en stigning af vandspejlet også i Dragør. 

Nu er det sådan, at man i flere år har udtalt, at det med den globale opvarmning er opspind, men vi oplever her i november måned høje unaturlige temperaturer, som beviser, at global opvarmning er en realitet.

I 2017 blev havnen oversvømmet, og langs med syd stod vandet ind i kældre. Kun 10 cm skulle der til, før vi på Strandlinien havde fået våde fødder i vores huse. Heldigvis trak stormfloden sig tilbage, før dette skete. Ja, det var en stormflod, altså forhøjning af vandet i forhold til bestående vandstand.

I de kommende årtier vil vi opleve, at vandet stiger. Jo højere vandstanden bliver, jo mere løftes en stormflod op, da man måler højdeforskellen mellem den normale vandstand og stormfloden. Jo højere vandstand, jo højere stormflodsniveau.

Debatten har fået en drejning, hvor en del af Nordstrandens beboere argumenterer ved brug af ordet »mur«. Jeg tror næppe, at man bygger en mur i egentlig forstand, for at beskytte Dragør i sin helhed. Men høj skal diget være, altså et dige med badestrand, mulighed for lagune til sejlads og andre aktiviteter. 

Der argumenteres også med, at der vil blive trukket et dige bag om havnen og ned af Strandlinien. Der kommer et fremskudt dige ude i vandet foran havnen – med sluse, så vidt jeg ved.

Så debatten er havudsigt og våde fødder, eller tørre huse og sikring af Dragør. Havudsigt betyder ingen beskyttelse mod stormflod, der kan komme når som helst, og med stigende normal vandstand vil dette have større konsekvenser for Dragørs beboere, specielt dem, der bor tæt op ad vandet. 2017-stormfloden var heldigvis en af de mindre, men kigger man på for eksempel Roskilde og Køge, så var de ikke så heldige. Der har det resulteret i, at forsikringspræmierne er steget voldsomt, samt at flere husejere nu er stavnsbundne.

Er det det man vil i Dragør – for at få havudsigt?

I mine øjne er det ren naivitet at tro, at havet retter sig ind efter beboernes ønske. Og hvis Dragør nægter at etablere en reel beskyttelse, så vil Dragør muligvis blive affolket stille og roligt. 

Staten vil bygge høje diger omkring Dragør mod vest, og Tårnby vil med stor sandsynlighed forlænge det bestående Kongelundsdige bagom Dragør, så Dragør kan ende op med at være Tårnbys badestrand.

Men måske er Nordstranden indstillet på, at man bygger et højt dige bagom Nordstranden og ind mod havnen, så resten af Dragør er beskyttet, og Nordstranden kan beholde sin havudsigt?

Jeg synes, at man virkeligt skal tænke sig om. Et lavt dige er lige som at tisse i bukserne. Det holder kun varmt i kort tid. Og her er det en mærkelig debat at tale om 100 eller 1.000 år ... hændelsen kan ske i morgen – og det er vi absolut ikke herre over!

Sund & Bælt har fremlagt en utrolig dårlig præsentation ved sidste borgermøde. Det er min klare overbevisning, at de har lært noget af den respons, de har fået. Derfor mener jeg, at vi skal lade dem komme med et nyt oplæg, som allerede er planlagt, så vi får en bedre forståelse af det projekt, som de har i tankerne. 

Og ja, det kommer til at koste os alle, at Dragør beskyttes ordentligt, så vi kan være sikret over for de stormfloder, som helt sikkert vil komme. Bare se hvad der er sket i Tyskland, Østrig, Belgien og Holland m.v. 

Vil vi virkeligt stå i en situation, hvor vi i værste tilfælde kan tale om tab af vores hjem – for slet ikke at tale om tab af menneskeliv?

Med venlig hilsen
Thomas Krebs
Strandlinien

 

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk