Vi har modtaget:

Diger

Vi ved endnu ikke, hvilken digeløsning kommunen vælger. 

Umiddelbart er der to muligheder:

Første mulighed er, at kommunen følger deres oprindelige beslutning, der er baseret på en 100-års-hændelse, som medfører en forhøjelse af det nuværende dige til cirka to meter. 

Denne løsning betyder, at det primært er de grundejere, der ligger under to meter koten, der skal betale – altså de kystnære ejendomme. Dette projekt er for øvrigt langt det billigste.

Den anden mulighed er, at kommunen siger ja til Sund & Bælts forslag, der baserer sig på en 10.000-års-hændelse og medfører en digehøjde på 4,7 meter. 

Hvis man vælger denne løsning, vil der på sigt være mange flere, der kommer til at drage nytte af kystsikringen – hvilket vil betyde, at alle Dragørs borgere nu kommer til at deltage i omkostningerne. 

Reglerne er jo således, at dem, der bliver beskyttet, også skal være med til at betale – og med et 4,7 meter højt dige vil det være hele Dragør Kommune.

Dragør Kommune er den største jordbesidder i kommunen, så alene deres andel til dette kæmpeprojekt vil blive enorm, og vi ved jo alle, at kommunen ingen penge har. Så det betyder formentlig, at man skal spare endnu mere på vores kerneområder.

Efter min mening er der ingen grund til at ødelægge vores herlighedsværdier ved at arbejde med en 10.000-års-hændelse, når alle kendte undersøgelser viser, at en to-meters-sikring er tilstrækkelig. 

Skulle det vise sig efter 100 år, at vi ikke har formået at få stoppet klimaudviklingen – ja så må kommende generationer forhøje diget yderligere. Men til den tid er der sikkert kommet ny teknologi, der vil gøre opgaven nemmere at løse.

Min klare opfordring til kommunen er derfor: Drop nu Sund & Bælts fantasiprojekt og lad os fastholde vores egentlige beslutning, som koster under 1/3 af det store projekt og samtidig opfylder borgernes ønske.

Se også digelavets opfordring andet steds i avisen.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

 

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk