Vi har modtaget:

Diger

Vi har nu fået en tilbagemelding fra Sund & Bælt. Her forsøger de at svare på nogle af de spørgsmål, der blev rejst på borgermødet. Men vi må desværre konstatere, at de væsentligste spørgsmål er blevet fortiet eller i hvert fald ikke er blevet besvaret.

Københavns Lufthavn havde et indlæg i Dragør Nyt den 31. august 2022 (Dragør Nyt nr. 35 – side 6, red.), og de undrer sig over, at de ikke var inviteret med til det senest afholdte borgermøde. De undrer sig også over, hvorfor man ikke afventer den undersøgelse, som staten har igangsat for at finde en fælles løsning for det sydlige Amager.

Det virker som om, at Sund & Bælt helt kører sin egen agenda. De henviser til nogle beregninger, der ligger til grund for et dige på 4,7 m og en 10.000-års-hændelse. 

Det ville være rart, hvis vi kunne få indblik i disse beregninger, da de afviger radikalt fra andre beregninger. Ingen instanser i Europa arbejder med 10.000-års hændelser. De undersøgelser, vi kender fra Miljøministeriet og OECD, arbejder med helt andre tidshorisonter og dige-højder.

Der er bred enighed mellem forskellige eksperters forventninger til kommende højvande. Her er man enig om 25–50 cm de kommende 100–150 år. Hvilket vil sige, at en digehøjde på to meter er tilstrækkelig. Altså en beskeden forøgelse af de diger vi har i dag.

Vi er bekendt med, at hvis dette højvande kombineres med stormflod, er man nødt til at finde foranstaltninger, der nedbryder bølgerne. Men dette er der også kendte løsninger på. Som de store ingeniørfirmaer har foreslået, kan der blot laves et fordige cirka 10 meter fra et kystnært dige bestående af eksempelvis sten eller flad forstrand. Dette vil nedbryde bølgepåvirkningen, så man undgår en yderligere forhøjelse af diget. 

Så alt andet lige har Dragør kun brug for et dige på cirka to meter samt en foranstaltning, der nedbryder bølgepåvirkningen. Skulle det vise sig, at der bliver brug for yderligere forhøjelse efter de 100 år, så synes jeg, vi skal overlade det til kommende ny teknologi og kommende generationer.

Sund & Bælts forslag

I deres forslag tilbyder Sund & Bælt at betale forskellen på det dige, vi ønsker på Nord, og det dige, de ønsker. Der er altså ikke tale om, at de betaler hele diget, men blot en del af det. Så vi vil få den samme udgift for at sikre os på Nord – men derudover kræver de, at Dragør Kommune og dermed borgerne viderefører deres fantasiprojekt rundt om havnen og ud omkring fortet, hvor man rammer en tilstrækkelig kotehøjde, som de ønsker.

Et sådant dige skal jo have nogle sluseporte, og hele denne strækning er det Drag-ør alene, der skal finansiere, og jeg vil anslå, at det koster 100 millioner kroner. Så alt i alt er Sund & Bælts tilbud en voldsom fordyrelse for borgerne i Drag-ør.

Mange har spurgt, hvordan man sikrer vandkvaliteten i den lagune, der vil opstå, hvis man siger ja til et fremskudt dige på Nord. 

Her foreslår Sund & Bælt, at der laves to sluser. Disse åbninger vil hver være cirka 5–6 meter, hvilket vil sige 12 meter for at sikre frisk vand i lagunen. I dag har vi en åbning på hele strækningen på omtrent 2 km, og trods dette har vi allerede problemer med vandkvaliteten. Så to åbninger på hver seks meter vil forværre dette problem radikalt.

Udsigten forsvinder

Omkring udsigt over vandet skriver Sund & Bælt, at vi vil få udsigt til en lagune. Men der er en væsentlig forskel på at kigge ud over en sø, der ender med en mur, og på at kigge ud over Øresund.

Sund & Bælt lovede os også en visualisering af deres forslag. De ville fremlægge den på borgermødet, hvilket ikke skete. Det havde nok gjort det klart for alle, hvad et 4,7 meter fremskudt dige ville betyde for udsigten.

Hvad er det så, vi får ved at sige ja til Sund & Bælt? 

Vi får en væsentlig højere udgift til diger. Vi får spoleret vores herlighedsværdier, specielt omkring havnen og den gamle by. Vi får ødelagt fri adgang til havet for alle vandsports-klubber. Vi får et overdimensioneret dige, som vi ikke har behov for. Vi får ødelagt de herlighedsværdier, der er for de mange badende på broer og badeanstalt.

Hvis vi går i forhandling med Sund & Bælt og dermed Miljøministeriet, Transportministeriet, lufthavnen og staten, så tvivler jeg på, at vores lille stemme vil blive hørt. Så alene af den grund skal vi sige nej tak.

Jeg synes, at Dragør skal løse sine egne problemer som allerede planlagt, og så må alle de statslige organisationer løse deres problemer med infrastrukturen selv. At kæde vores problemer sammen med disse vil være helt forkert, da vi har vidt forskellige behov for kystsikring.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø
Bestyrelsesmedlem
Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

Diger på Nord

Konflikt mellem lokale og nationale interesser i kampen mod vandmasserne Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk