Vi har modtaget:

Hvem hjælper hvem?

Sund & Bælt gør sig store anstrengelser for at overbevise borgerne om, at vi skal tage imod deres tilbud om et 4,7 meter højt dige. 

De forsøger at fremlægge deres tilbud, som om det er dem, der hjælper os i Dragør, men i virkeligheden er det jo omvendt.

Det er dem, der ønsker, at Dragør Kommune skal være med til at finansiere deres vanvittige forslag om at sikre Dragør mod en 10.000-års-hændelse. For dem giver det måske mening, da de jo har ansvaret for infrastrukturen, men for os giver det ingen mening at sikre os på det niveau. 

Sund & Bælt oplyser, at de vil støtte økonomisk med det beløb, som de har afsat til at beskytte deres infrastruktur mod syd. Vi kan imidlertid ikke få at vide, hvad det beløb er, og vi ved ikke, hvad deres projekt koster. Vi ved ej heller, hvad det koster Dragør at videreføre deres fantasiprojekt mod syd, men under alle omstændigheder vil det blive væsentligt dyrere for Dragør, så hvorfor skulle vi lave en fælles løsning.

Sund & Bælt var arkitekterne bag Amager Strandpark, og her har man en dige højde på 1,7 meter. Broen og Peberholmen er heller ikke sikret til 4,7 meter, så det er lidt uforståeligt, at man nu mod syd arbejder med en 10.000-års-hændelse og 4,7 meter. Prognoserne har været de samme i mange år for vandstandsstigning og stormflod.

Hvorfor skulle vi ødelægge vores herlighedsværdier og være med til at finansiere Sund & Bælts ansvar for infrastruktur – og samtidig få et projekt, vi ikke ønsker, og som ødelægger vores herlighedsværdier. Det giver umiddelbart ingen mening.

Vi har i Dragør for længst besluttet os for at arbejde med en 100-års-hændelse, og det skal vi naturligvis blot fortsætte med. Deres slet skjulte trusler om at bygge bag om Dragør er ingen trussel for os, det kan de blot gøre. Så når de fortsat kæmper for at få inddraget Dragør, kunne det måske være fordi, det nu er gået op for dem, at det er dyrere end de havde forestillet sig at bygge bag om Dragør. Det er måske baggrunden for deres tilbud til Dragør.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har den 7. september besluttet sig for at gå videre med at undersøge Sund & Bælts forslag nærmere. Kun T stemte imod ved Anette Nyvang, og hun udtaler ganske fornuftigt: »Der er ingen grund til at bruge forvaltningens ressourcer på et for-projekt, da en kote på 4,7 meter er helt uspiselig for borgerne. Det er et fordyrende projekt, ekstremt vanskeligt at videreføre til det resterende Dragør, og det bruger vores kostbare tid i forvaltningen.«

Det undrer mig, at de øvrige partier ikke støtter dette synspunkt.

Under alle omstændigheder kan kommunen ikke pålægge borgerne en større udgift end nødvendigt, så alene af den grund er det uklogt at fortsætte med et projekt, som vi allerede kan se bliver væsentligt dyrere for borgerne og samtidig ødelægger vores by.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk