Vi har modtaget:

Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

– men glem ikke børnene!

Så går jungletrommerne igen i den lille by. Der mangler boliger, der mangler ældreboliger, der mangler plads til oldekoller! Der er alt mulig grund til at have stor sympati for disse ildsjæle, der igen og igen maser på for at få løst deres behov.

Problemet er, at vi i Dragør ikke har meget jord tilbage. Eller hvad? Jo, vi har meget jord, nærmest vidtstrakte marker. Men problemet er, at der er meget striks lovgivning angående disse områder. Støjzoner, landzoner, fingerplan, lokalplaner og måske flere, som jeg ikke kender til.

Men igen og igen glemmer man, at disse restriktioner jo er besluttet af mennesker, som så meget andet! Når man taler med politikere om muligheden for at få ophævet bare en lille bitte del af disse restriktioner, bliver man mødt af hovedrysten: »Glem det, Christiansborg bestemmer det!« 

Det er min holdning, at det burde være muligt at få lempet bare en lille del af disse restriktioner. Det ville være oplagt at bygge mellem Dragør syd og Søvang. Og hvorfor kan man bo på den ene side af Møllevej, men ikke på den anden?

Det er min holdning, at mere kreativ byplanlægning også (måske) ville kunne skabe byggerum. Det er længe siden, nogen har talt om erhvervsområdet på Søndre Tangvej transformeret til boligområde, hvilket ellers ville være oplagt. Og hvorfor flytter Vej og Gartner ikke ud ved siden af genbrugspladsen? En række ældreboliger i forlængelse af byggeri på Kirkevej ville også oplagt. Så ganske tæt på indkøbsmuligheder og Wiedergården.

Desværre giver man op over for at ændre på forholdene, for i stedet at rette al fokus på de små grønne åndehuller, der hvor vi bor, der hvor der i forvejen er tæt bebygget. Der hvor i særlig grad børnene og de unge, men også alle vi andre, kan trække vejret frit! 

Arealet på Engvej ligger et tiltrængt sted. Det fungerer som idrætsområde for Dragør Skole. Og ganske tæt på ligger Strandengenes institution, samt Elisenborg og Krudthuset. Og så er det godt med et tilgængeligt grønt område, der inviterer børn og unge til selvforvaltet fysisk aktivitet. På modsatte side af den gamle boldbane ligger husene også allerede ganske tæt.

Så kære politikere, jeg håber, I vil tænke jer godt om, og have blik for hele Dragørs bedste, også for fremtidens børn og unge. 

Med venlig hilsen
Rikke Marianne Karlsson

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk