Vi har modtaget:

Kold skulder til ældreplejens medarbejdere

Styregruppe omkring ældreplejen bliver nu nedsat uden medarbejderrepræsentation

Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte torsdag den 2. marts for, at kommunens medarbejdere på ældreområdet ikke skal være repræsenteret i styregruppe omkring udvikling af fremtidens ældrepleje i Dragør Kommune. Ja, du læste rigtigt! 

Ældre Sagens partnerskabsforslag

Torsdag blev det i fællesskab besluttet, at Dragør Kommune indgår et strategisk samarbejde med Ældre Sagen om udvikling af fremtidens ældrepleje i kommunen. 

Baggrunden er, at Ældre Sagen har erfaring på området og nogle fondsmidler at gøre godt med. Hvor fondsmidlerne stammer fra, ved vi dog ikke. Vi er heller ikke helt skarpe på, hvilke kompetencer de kommer med. Men det er klart fondsmidlerne, der har været guleroden omkring indgåelsen af det strategiske samarbejde. 

Der kommer ikke en medarbejder fra ældreplejen med i den strategisk styregruppe.
Der kommer ikke en medarbejder fra ældreplejen med i den strategisk styregruppe.

Ingen medarbejderrepræsentation

Det bliver også nedsat en strategisk styregruppe med deltagelse af borgmester Kenneth Gøtterup, udvalgsformand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Nicolaj Riber samt Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup. Desuden indgår repræsentanter for direktionen samt centerchef fra Sundhed, Pleje og Rehabilitering. Fra Ældre Sagen også repræsentant(er) fra det administrative niveau.

Et tillægsforslag om, at Ældrerådet i Dragør også fik en repræsentant med, blev samtidig vedtaget. Fint nok!

Men hvorfor skal medarbejderne ikke tages med på råd, som liste T foreslog?

Det er da dem, der er i frontlinjen i hverdagen og kender området mest til bunds. Det er dem, der skal arbejde på at udføre arbejdet i praksis. Det er også dem, der senere skal tage et medejerskab af beslutningerne.

Fastholdelse af gode medarbejdere

Gensidig tillid, et godt arbejdsmiljø og medindflydelse på arbejdspladsen er nøgleord for at opretholde og udvikle en god arbejdsplads.

Alle landets kommuner har udfordringer med at rekruttere medarbejdere til plejehjem og hjemmeplejen.

Tilliden mellem kommunen, ledelsen og medarbejderne må ikke tage skade. Hvis vi havde trukket en medarbejderrepræsentant op på det strategiske niveau, ville de have kunnet komme med relevant input fra virkeligheden samtidig med, at de havde kunne informere deres bagland om udviklingen.

Det forekommer mærkværdigt, at de udelukkende skal henvises til de arbejdsgrupper, som senere oprettes, og hvor dagsordenen allerede er sat. Det føles lidt som at være på udflugt i »omvendtland«.

En beklagelig beslutning

Liste T beklager dybt beslutningen om at udelade medarbejderne i styregruppen, og på mødet sendte vi følgende protokol, som kan læses i referatet:

»Liste T beklager, at der ikke tages medarbejdere ind i styregruppen. Medarbejderne sidder med den centrale viden om praksis i ældreplejen, som er helt nødvendig for udvikling af Dragørs ældrepleje.«

Tak til Lisbeth Dam Larsen for med sin stemme at bakke op om T-forslaget.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, Ann Harnek og Annette Nyvang, kommunalbestyrelsesmedlemmer
samt Ebbe Kyrø, medlem af liste T’s bestyrelse

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Ændringer i ældreplejen

Ali Qais og Lisbeth Dam Larsen – medlemmer af kommunalbestyrelsen for Moderaterne i Tårnby og Dragør, har indsendt et...

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk