Vi har modtaget:

Seniorboliger på Stationsvej

Byrådets løfter om støtte til seniorbyggeri bør nu indfries

Vandværkets grund på Stationsvej bliver gjort fri om godt et år. 

Efter planen vil Dragør få en direkte rørforbindelse med brugsvand fra Sjælland, som forventes taget i brug i juli 2024. Derved vil vandanlæg på Stationsvej kunne nedlægges.

Fordelen ved at hente vandet fra Sjælland er, at det er billigere end eget råvand, som koster en formue i rensning og i oppumpning. Dertil vil vand udefra være blødt vand, som kan spare forbrugerne for penge grundet tilkalkning af apparater.

Med denne tidsplan – juli 2024 – bør byrådet straks sætte udpegningen af en bygherre for seniorboliger i gang. Med det på plads kan man få papirarbejdet i gang i denne sommer med skitser, lokalplan, høringer samt jordkontrol m.m. Sker dette, så kan man åbne for den nye vandledning om formiddagen og starte nedrivningen om eftermiddagen.

Hvis man får papirarbejdet hurtigt på plads, så behøver vi ikke at se på et lukket anlæg år fremover.

Mon ikke det gamle værft på Dragør Havn skræmmer de flestes holdning. År efter år har man her afventet skiftende fatamorganaer. 

Har vi ikke nok i dette? Skal vandværket også ligge brak gennem år?

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

Dragør Vandværk på Stationsvej. Arkivfoto: Thomas Mose.
Dragør Vandværk på Stationsvej. Arkivfoto: Thomas Mose.

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk