Vi har modtaget:

Tak for tilbuddet

Alle eksperter er enige om, at vandstanden de næste 100 år vil stige mellem 25 og 50 cm 

Ligeledes er man enige om, at vi ikke vil opleve hyppigere storme i Nordeuropa pga. klimaforandringerne, men vi vil opleve ekstrem varme, tørke og skybrud overalt i verden. 

Både Miljøministeriet og OECD’s sidste rapporter om yderligere beskyttelse af vores diger er enige om, at langt de fleste steder i Danmark vil et tometerdige være tilstrækkeligt. Dvs. frem til 2100.

Det er derfor uforståeligt, at Sund & Bælt som de eneste i Europa arbejder med 10.000-årshændelser, hvilket medfører diger på 4,7 meter. 

Det vil måske give mening, at man sikrer vores infrastruktur til et højere niveau, men der er ingen grund til at beskytte det resterende af landet med en sådan ekstrem digehøjde, før det bliver nødvendigt.

Dragør Nordstrand, havneområdet og den gamle by ligger nogenlunde i samme kote, så hvis man vælger at sikre Nordstranden med 4,7-meter-diger, så bør man jo også sikre havnen og den gamle by – ellers vil vandet jo blot løbe bagom. 

Søren Hvalsø oplyser, at med Sund & Bælts forslag ender diget op på 4,7 meter foran Madsens Krog. Derfra skal det videreføres, så det sikrer lufthavnens infrastruktur, og dette er kommunens problem.
Søren Hvalsø oplyser, at med Sund & Bælts forslag ender diget op på 4,7 meter foran Madsens Krog. Derfra skal det videreføres, så det sikrer lufthavnens infrastruktur, og dette er kommunens problem.

Men jeg har svært ved at se en sådan sikring, som vil betyde en molehøjde på 4,7 meter – alternativt en viderebygning af et dige i den størrelse ned langs strandlinjen, som formentlig først kan stoppe omkring Dragør Fort – eller et helt tredje alternativ, nemlig at man bygger det ind i landet.

Sådanne tiltag vil totalt ødelægge vores største værdi – nemlig den gamle by og havnen – og det må for guds skyld ikke ske.

Vi har et fælles ansvar for at sikre vores kulturarv. Måske særligt os, der sagde nej til UNESCO.

Så lad os fortsætte dialogen med udgangspunkt i det, vi har bestemt os for, nemlig beskyttelse imod en 100-årshændelse. Det er også det niveau, alle andre kommuner arbejder i.

Vi har svært nok ved at finansiere de diger, vi har besluttet os for, så der er ingen grund til at gøre dem dyrere for at hjælpe Sund & Bælt med at sikre deres infrastruktur.

Når vi får et sådant tilbud, kunne det jo også være fordi, Sund & Bælt har fundet ud af, at det nok er billigere at lave et vandbaseret dige end at fortsætte dige-byggeriet rundt om lufthavnen og forbinde det med Ullerup-diget.

Jeg forstår grundlæggende ikke, hvorfor det er Statens opgave at sikre en virksomhed, der driver lufthavn og har store formuer samt store indtægter. De bør selv beskytte deres værdier.

Så nej-tak til Sund & Bælt.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk