Vi har modtaget:

Udvikling af lufthavnen

Ændret tværbane skaber ikke mere støjpåvirkning i Dragør 

Transportministeriet har netop haft den nye rammelov for Københavns Lufthavn i høring, og det har afstedkommet mange lokale høringssvar. 

Vi er glade for den inter-esse, som lokalområdet viser i vores udviklingsplaner, og heldigvis har høringsperioden også givet anledning til gode drøftelser om konsekvenserne af udviklingsloven.

En ting, der går igen i høringssvarene, er frygten for, hvad loven vil betyde i forhold til støjpåvirkningen fra lufthavnens operationer. 

I Dragør Nyt den 1. marts (læs indlægget her, red.) skriver formanden for liste T, Kristine Bak, blandt andet, at man frygter for øget støj for beboere i Dragør Kommune, når tværbanen forkortes og rykkes. 

Hertil er det vigtigt at sige, at ændringen af tværbanen kun vil betyde, at flyene ikke længere vil kunne lande og lette fly ind over hovedstaden. Den vil ikke betyde, at vi øger brugen af tværbanen i den modsatte retning.

Når det kommer til reglerne for brugen af tværbanen, ændres disse ikke, og derfor vil den fortsat kun vil blive brugt i et meget begrænset omfang. 

I dag bliver tværbanen brugt ved 2% af flyoperationerne – typisk, når der er en kraftig vind, som gør det svært for særligt mindre fly at benytte lufthavnens primære start- og landingsbaner. 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at når vi bruger tværbanen til starter ind over København, giver det også anledning til støj i det nordlige Dragør, fordi flyene i disse situationer starter deres take-off i dette område. Denne støj vil ophøre, når vi stopper med at bruge tværbanen i den retning. Desuden vil den forskudte og afkortede tværbane ikke kunne benyttes af de helt store flytyper.

En anden bekymring hos Kristine Bak er, hvordan vi i fremtiden kommer til at udnytte vores areal i syd i forbindelse med realiseringen af hele udviklingsplanen. 

Det er korrekt, at lovforslaget giver nogle nye rammer for anvendelsen i området. Men vi forventer, at området i fremtiden primært vil blive brugt til de funktioner, det allerede benyttes til i dag. 

Det skal her desuden bemærkes, at de første elementer i vores udviklingsplan handler om udvikling af det nordvestlige område.

Men der følger en vigtig pointe med alle ordene: 

Arbejdet med udviklingsplanen strækker sig over mange år, og ingen løsninger er endeligt vedtaget endnu. 

Undervejs vurderer vi løsningernes påvirkning af lokalområdet – herunder både støj og partikler, med henblik på at minimere gener for vores omgivelser.

Dialogen med vores naboer indgår hele vejen gennem vores udviklingsproces, for vi tager naboernes bekymring alvorligt i lufthavnen. En dialog, der handler om, hvordan lufthavnen sikrer naboer bedst muligt mod støjgener fra operationerne i lufthavnen. Vi er ikke i mål, og det er vores ambition at halvere antallet af støjbelastede boliger over myndighedernes grænseværdi frem til 2050 i forhold til niveauet i 2018.

Med planen gør vi det mere attraktivt at anvende nye flytyper i Københavns Lufthavn. Udviklingen af nye flytyper betyder, at støjen løbende kan nedbringes, hvilket er en af hovedårsagerne til, at støjen fra lufthavnen er nedbragt med mere end 80% siden midten af 1990’erne. Den udvikling forventer både flyproducenterne og EU vil fortsætte de kommende år, og derfor er det vigtigt for os, at vi løbende kan tilbyde flyselskaberne moderne og effektive rammer i Københavns Lufthavn.

Med venlig hilsen
Søren Rosenkilde Clausen
»Head of Public Affairs« i Københavns Lufthavn

Der skal laves ny lokal- og kommuneplan i forbindelse med Københavns Lufthavns udvidelse. Arkivfoto.

Lille håb for flere boliger i Dragør

Der er nu to dialoger med staten om lempelse af støjregulativer, så der muligvis kan bygges mere i kommunen....

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

PFAS- og partikelforurening fra CPH

Københavns Lufthavns forurening af omgivelserne unægtelig, trods politisk tavshed Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk