Vi har modtaget:

Udviklings- eller afviklingskommune?

For nylig var en række erhvervsfolk i Dragør samlet til møde indkaldt af kommunen og Dragør Erhverv i fællesskab for at diskutere en fremtidsstrategi. Dragør Nyt har 29. november (Dragør Nyt nr. 48 – side 11, red.) en spændende artikel om aftenens forløb. En af hovedtalerne var tidligere minister Lene Espersen, som kom med et spændende oplæg om byens arkitektur og byudvikling. Hun stillede spørgsmålet, som jeg har brugt i min overskrift, og nævnte blandt andet havneområdet med parkeringspladser m.v. – et område, som efter min mening er en skamplet. Hun talte også om byens største græsplæne og førerløse busser osv. Og så er hun for resten også tidligere direktør i Arkitektforbundet.

Hvorfor bruger jeg så tid på ovenstående. Jeg er jo ikke en del af målgruppen, men jeg må indrømme, at jeg synes, konceptet – og ikke mindst Lene Espersens oplæg i den grad kan bruges af SeniorBo og vores netværksorganisationer – sidst Ældrerådet – til at udvikle vores by. Ikke mindst det visuelle referat fra mødet, der ikke en nyskabelse og men kendt fra mange projekter, er inspirerende og fungerer godt som afsæt.

Vi ved, at Konservative, Venstre og Socialdemokratiet med borgmesteren i spidsen for øjeblikket arbejder med et oplæg om bolig- og byudvikling i Dragør, som forhåbentlig bliver lagt frem med konklusioner inden jul. Jeg er sikker på, at en del af oplægget forholder sig til demografien, forhåbentlig om forholdet seniorer, ældre og plejekrævende i Dragør.

Jeg tænker, at det vil være en rigtig god idé, at der efterfølgende indkaldes til et nyt stormøde – i stil med ovenstående – med interessenter fra senior- og ældreområdet og en række andre områder, så vi sammen kan være med til at udvikle vores by, så den er erhvervsvenlig – men så sandelig også udvikler sig til gavn for andre grupper af borgere i kommunen. 

Eksempelvis er vi stort set den eneste kommune i landet, som ikke har et seniorbofællesskab. Det er sådan set ikke den gode vilje, der mangler fra kommunens side, men nok evnen til nytænkning – en »ud af boksen«-politik. 

I 2022 slog 24 fællesskaber med knap 1.000 nye boliger dørene op. Og i 2023 nok 27 nye med 1.376 nye boliger. 

Realdania har fået lavet en undersøgelse med analysevirksomheden Methods. Resultaterne fremlægges på en konference i marts. 

Indvendingen er så, at vi ikke har plads. Vi er hegnet ind af vand, støjzoner, landzoner m.v. Javist, men der kan og må kunne laves dispensationer og inddrages områder, som før har været »no-go«. Store græsplæner, mindre græsplæner – »yes, we can« – på en smuk og bæredygtig måde. 

I lighed med andre steder i landet kan og må der ske en sammentænkning af hjemmepleje m.m. med seniorbofællesskaber, der formodentlig kan være medvirkende til at udskyde et behov for de plejehjemspladser, der selvfølgelig skal være til rådighed.

Så min opfordring her er – med udgangspunkt i konklusionerne fra bolig- og byudviklingsgruppen – snarest i det nye år at afholde et nyt stormøde om fremtiden for vores by.

Med venlig hilsen og glædelig jul til alle
Nina Nørgaard
Formand Dragør SeniorBo 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk