Vi har modtaget:

Vi, der holder af Dragør

Vi er heldigvis mange, der er glade for Dragør og de gode værdier, kommunen har. Dem skal vi passe på og bevare – også for fremtiden.

Kystbeskyttelsen er nødvendig, men at bygge en høj mur om Dragør over mod Sverige vil være helt forfejlet. 

Det er meget nødvendigt, at vi tænker os godt om nu og gør det rigtige for Dragør. Og indtil videre optræder kommunalbestyrelsen godt.

Sund & Bælt havde en stor annonce i sidste nummer af Dragør Nyt (nr. 37 – side 7, red.), og her fremgik det heldigvis rimeligt klart, hvad de ønsker, og hvor store konsekvenser det vil have, samt at det vil blive dyrt for Dragør, hvis vi skulle gå med på deres ønsker.

Vi forstår godt, at Sund & Bælt vil beskytte lufthavnen og infrastrukturen – og hvordan de vil gøre det, må være deres afgørelse. Men vi skal ikke ødelægge Dragør. 

Jesus levede for 2.000 år siden, og hvis nogen dengang havde talt om elektricitet eller flyvemaskiner, var der næppe mange, der havde troet dem. Nu skal vi have rettidig omhu for Dragør – men ikke ødelæggende omhu! Der kan ske rigtig meget på 10.000 år, som Sund & Bælt vil have som tidshorisont, men Dragør er bedre tjent med kommunens vedtagelse.

Sund & Bælt foreslår en lille lagune på Nordstranden med en 4,7 meter høj mur ud mod sejlrenden, og tilsvarende høje mure omkring havnen og den gamle by. Det vil være dyrt og ødelæggende for Dragør.

Det, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag og Nordstrandens borgere ønsker, er en forsvarlig kystbeskyttelse. Nogenlunde som OECD og Miljøministeriet siger, og som der laves stort set alle andre steder. Altså en behersket forhøjelse af det nuværende dige med et forland eller fordige, der kan nedbryde bølgerne, hvis der kommer nogen.

COWI har i sidste måned lavet en stor og grundig teknisk rapport over supplerende undersøgelser, hvor det tydeligt fremgår (på side 24 i rapporten), at det, vi ønsker, sagtens kan lade sig gøre og er en: »Teknisk sikker løsning«. 

Yderligere er vores løsning meget billigere end det ødelæggende forslag. Og det bliver med vores løsning meget lettere, bedre og billigere at løse forholdene omkring havnen og den gamle by. 

De forhold, der måske skal ændres om 50 eller 100 år, lader vi de kommende teknologier og generationer stå for.

Der er tre projekter i spil lige nu. 

For det første har flertallet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget lige vedtaget at igangsætte et teknisk, juridisk og økonomisk forprojekt, hvor et eventuelt samarbejde med Sund & Bælt undersøges. Er det i det hele taget muligt at lade borgerne betale mere end nødvendigt? Det får vi sandsynligvis noget at høre om til januar. 

For det andet er der indgået et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre og København. 

Og for det tredje har Staten igangsat en forundersøgelse for hele København, og lige nu er det uvist, om Dragør medtages.

Det er en spændende tid, vi lever i, og det er vigtigt, at vi gør det bedste og passer godt på Dragør.

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen
Formand
Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

 

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk