Vi har modtaget:

Vi skal sikre Amager mod stormflod

Selvom sommerens tørke giver mangel på vand, må vi desværre forberede os på, at klimaforandringerne i fremtiden også vil betyde, at vi får alt for meget vand – fra havet. Derfor er der fokus på, hvordan vi kan stormflodssikre og undgå oversvømmelser på Amager og i lufthavnen.

På et borgermøde mandag den 22. august i Hollænderhallen blev stormflodssikringen fra Dragør Nord til Dragør Havn debatteret. 

Selvom Københavns Lufthavn både arbejder med og samarbejder om fremtidens sikring mod stormflod, var vi desværre ikke inviteret med til mødet. Så tillad os at forklare lufthavnens tilgang til udfordringen.

For det første ønsker vi, at beslutninger om stormflodssikring skal baseres på en fælles analyse af hvilket niveau, der skal sikres til, og hvad, der så skal investeres i.

For det andet vil alle som udgangspunkt få mere ud af at samarbejde og etablere fælles sikring, end hvis vi sikrer os hver især mod fremtidens stormfloder. Derfor skal det også besluttes, hvordan regningen skal fordeles – baseret på det princip, at man ikke skal betale mere til en fælles løsning, end man skulle have betalt for ens egen sikring.

Vi har gennem flere år arbejdet sammen med kommunerne på Amager og de statslige grundejere om fælles løsninger her på Amager. 

Samtidig har vi dog også løbende peget på et behov for, at der fra centralt hold blev sat et arbejde i gang, der ser på et fælles sikringsniveau for de forskellige løsningsmodeller og på den baggrund finder en fair model for fordeling af omkostningerne.

Derfor er vi også meget tilfredse med, at Staten nu har sat sig for bordenden for en samlet forundersøgelse af stormflodssikringen i københavnsområdet. Det betyder nemlig, at vi nu får en koordineret tilgang til både udfordringer og løsninger mellem de parter, der kan få gavn af en stormflodssikring.

Derfor er vi selvfølgelig også aktiv deltager i forundersøgelsen. Vi er i sagens natur med på, at lufthavnen også her har en udfordring, som vi skal bidrage til – og også løfte økonomisk. 

Vi ser helst, at det sker sammen med vores naboer, da en fælles sikring må være det mest hensigtsmæssige. Det vil efter vores opfattelse samtidig bidrage til, at alle skal betale mindre til kystsikring, end hvis man skulle beskytte sig selv.

Vi er derfor også glade for, at Dragør Kommune deltager i forundersøgelsen, så der er tid og rum til at finde de rigtige lokale løsninger på en stor udfordring. Set fra lufthavnens synspunkt bliver forundersøgelsen nemlig den ramme, der kan sikre, at både lufthavnen, Dragør og øvrige parter på Amager kan træffe de rigtige beslutninger om stormflodssikring.

Men det kræver, at vi væbner os med lidt tålmodighed og lader forundersøgelsen blive færdig, inden vi kaster os ud i beslutninger om hvilke tiltag, der skal gennemføres hvornår. Når forundersøgelsen er klar – forventeligt i 2023 – står vi nemlig rigtigt godt fagligt klædt på til en diskussion af, hvordan vi i fællesskab kan opnå den bedste stormflodssikring til gavn for hele Amager.

Med venlig hilsen
Britta Lebech Nissen
Chef for Airport Asset Manage-ment og stormflodssikring

 

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

Diger på Nord

Konflikt mellem lokale og nationale interesser i kampen mod vandmasserne Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk