Vi har modtaget:

Videoovervågning på havnen

Et mangeårigt ønske fra nærmer sig realisering

Dragør Havns områder og dens brugere har med stigende frekvens været udsat for tyverier og hærværk, som i øvrigt har stået på i mange år. Det sker, blandt andet efter at andre havne har sikret deres arealer. Og derved er tyvenes opmærksomhed flyttet til Drag-ør.

Der har i år i en tremånedersperiode (august til oktober) været fem tilfælde af tyveri fra Jollehavnen og fra p-pladsen ved Havnekontoret. Tidligere har havnens toiletter været udsat for hærværk, og også den automatiske bom ved slæbestedet har gentagne gange været udsat for hærværk. Bommen har sjældent nået at være i drift en hel uge efter reparation efter hærværk, før den er blevet ødelagt igen. Således er den i dag helt ude af drift. 

Natten til tirsdag den 3. november blev der stjålet et vandarmatur samt forsøgt tyveri af rustfrit stålbord og håndvask fra det offentlige toilet på Nordre Mole (Dragør Sejlklubs bygning). 

Havneadministrationen ønsker at indføre overvågning med henblik på at forebygge tyveri og hærværk eller alternativt at kunne forsyne politiet med materiale, som kan føre til opklaring af disse typer af kriminalitet.

Udstyr og etablering af overvågning tænkes finansieret indenfor havnens anlægsbudget ved at omprioritere afsatte midler.

Planen, som er særdeles gennemtænkt, vil efter godkendelsen i By-, Erhvervs- og Planudvalget blive vist for havnens forskellige brugergrupper inden opsætning.

Den kan også ses på kommunens hjemmeside under By-, Erhvervs- og Planudvalgets dagsorden for mødet den 1. december 2020.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Lang drægtighed i Dragørs politik

Morten Dreyer (O) har indsendt et læserbrev om politik, der ofte tage for lang tid. Læs mere

Vi har modtaget: Det gamle værft

Morten Dreyer spørger i et læserbrev, hvad den gamle værftsbygning kan bruges til. Læs mere

Vi har modtaget: CCTV på Dragør Havn

Morten Dreyer (O), formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget har indsendt et indlæg til debatten om videoovervågning af Dragør...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk