Den gamle politistation på Kamillevej i Tårnby, som står foran begrænset genåbning.
Den gamle politistation på Kamillevej i Tårnby, som står foran begrænset genåbning.

Vi har modtaget:

Dragør og det nye politiforlig

Som en prut i en trompet ...

Politistationen, der dækker Tårnby og Dragør, genåbner på Kamillevej, men med en yderst beskeden bemanding og en ultrakort åbningstid.

Det er næppe nogen hemmelighed, at den store politireform i 2006, der overcentraliserede politiet og nedlagde mange kompetencestærke specialafdelinger m.v. rundt om i landet, bestemt ikke har været nogen succes. 

54 lokale, velfungerende politikredse blev i et »hug« reduceret til 12 dysfunktionelle.

Reformen fik dygtige og velkvalificerede politifolk i hobetal til at forlade etaten for aldrig at vende tilbage. Og den forringede servicen og politiets indsats på stort set alle områder i forhold til befolkningen og samfundet i øvrigt.

Nu er der så – meget langt om længe – indgået et nyt politiforlig, som de politiske forligspartier forsøger at »tale op« som en bragende succes, endnu inden det er trådt i kraft, i en form for erkendelse af tidligere tiders total fejlslagne reformpolitik på det politimæssige område. 

Men en smule handling og strukturmæssig tilpasning er naturligvis bedre end slet ingenting. Men ikke ret meget ...

Ser vi på genåbningen af politistationen i Tårnby fremgår det af forligsteksten, at den skal bemandes med fem politifolk og holde åbent 15 timer om ugen – svarende til 2 timer og 15 minutter pr. dag.

Fem ansatte på samme tjenestested svarer normalt til cirka to fysisk tilstedeværende politifolk på samme tid, når der henses til skiftende arbejdstider, afspadsering, ferie, kurser, sygdom etc. etc. 

På den baggrund må det vurderes, at hverken borgerne i Tårnby eller Dragør Kommune vil komme til at mærke nogen nævneværdig forskel i forhold til den »politibetjening« af de to kommuner, der er gældende i dag.

Med venlig hilsen
Svend Mathiasen

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk