Indsats mod tandplejens venteliste

Dragør Kommunale Tandpleje får hjælp fra Tårnby til at nedbringe efterslæb

Af Jens Munch

Dragør Kommunale Tandpleje står over for en udfordring med at nedbringe efterslæbet på tandeftersyn.

Økonomiudvalget besluttede torsdag den 14. marts at igangsætte en indsats for at håndtere efterslæbet ved at indgå et samarbejde med Tårnby Kommunale Tandpleje. Indsatsen skal finansieres af ubrugte lønmidler fra tandplejen.

Det har imidlertid vist sig at blive dyrere at afvikle efterslæbet, end man havde forventet, og det vil ikke være muligt at afvikle det hele.

Samarbejdsaftalen med Tårnby Kommune beskriver rammerne for samarbejdet og inkluderer følgende punkter:

  • Dragør indkalder patienterne.
  • Patienterne undersøges i Tårnby.
  • Eftersynene placeres uden for normal åbningstid.
  • Tårnbys personale bistår i deres fritid.
  • Udeblivelse medfører ingen ny tid.
  • Behandlingsbehov efter eftersyn varetages af Dragør.

Tidsplan

Samarbejdet med Tårnby forventes at starte i slutningen af august 2024. Det er estimeret, at opgaven kan løses inden for et år fra igangsættelsen.

Tårnby Kommunale Tandpleje forventes at kunne gennemføre omkring 100 eftersyn af patienter fra Dragør månedligt.

Tidsplanen afhænger dog af personalets frivillige merarbejde uden for almindelig arbejdstid, hvilket skaber en vis usikkerhed.

Resterende efterslæb

Trods samarbejdet med Tårnby vil der stadig være et betydeligt efterslæb.

Fraregnet de 1.100 patienter, der skal efterses i Tårnby, forventes der at være cirka 600 patienter på venteliste ultimo juni 2024.

Dette skyldes fortsatte udfordringer med bemandingen i tandplejen, hvor der i perioden april til juni opstår en ekstra pukkel. Samlet set er der på nuværende tidspunkt således 1.700 patienter på venteliste til eftersyn.

Hvis en patient udebliver fra sin tid i Tårnby, vil der ikke blive tilbudt en ny tid, hvilket betyder, at de vil vende retur til ventelisten i Dragør.

Administrationen vil i samarbejde med Dragør Kommunale Tandpleje vurdere, hvordan det resterende efterslæb kan afvikles, samt hvordan en tilsvarende situation kan undgås i fremtiden, når klinikken atter er fuldt bemandet.

Økonomiske aspekter

I sagen til Økonomiudvalget blev der oprindeligt fremlagt et prisestimat på 520.000 kr. for eftersyn af 1.400 patienter.

Efterfølgende har Tårnby Kommune dog oplyst, at de kun har mulighed for at bistå med eftersyn af 1.100 patienter, og at det samlede prisestimat for dette vil udgøre 600.000 kr.

Årsagen til, at prisen er blevet øget med 80.000 kr., skyldes overtidsbetaling samt såkaldt »alderskategorisering« af patientgruppen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk