Vi har modtaget:

Infrastruktur i Dragør

Det er glædeligt efter mange års skriverier til kommunen og politikerne, at der endelig er kommet fokus på den store tilstrømning af gæster til vores lille, hyggelige perle ved Øresund.

Kommunen har derfor nedsat et §17, stk. 4-udvalg, der skal se på disse udfordringer, der formodenligt vil fortsætte som al anden udvikling. Dette kan vi ikke gøre noget ved, men blot ruste os så godt som muligt, så både gæster og borgere får en god oplevelse, uden der opstår gnidninger, og vi stadig kan smile og hjælpe gæster, når de ønsker en god historie fra en lokal.

Mange ting bør man se på – men det første, jeg mener, man bør se på, er, hvor vi skal placere alle de biler, der kommer til Dragør.

Generelt er der ingen pladsmæssige p-problemer i og omkring Dragør gamle by. Vi skal blot udnytte de muligheder, der allerede er til stede. Det kan gøres billigt, blot ved en ændring af skilteforholdene.

Fakta er, at de to store parkeringspladser, vi har ved værftet og ved fortet, om sommeren ofte står gabende tomme, blot fordi folks (læs turisters) øjne finder den letteste mulighed. P-mulighederne på vejene omkring byen – endda uden restriktioner – får også besøgende til byen til at parkere så tæt på byen som muligt – til stor gene for byens borgere, som derfor er henvist til p-pladser, der ofte ligger langt fra deres bolig. Dette skyldes, at skiltningen til byens store p-pladser på havnen, som tidligere nævnt, er for dårlig. Jeg mener i øvrigt, at for besøgende til Drag-ør er det lige så bekvemt at holde på havnen, med direkte adgang til Kongevejen, som at finde en parkering på og omkring Kongevejen. 

Kommunen er gennem årene adskillige gange blevet gjort opmærksom på dette problem, men har blot henvist til de i forvejen opsatte skilte – altså skilte, der er opsat misvisende, og som ingen forstår.

Såfremt der ikke bliver udført en tydeligere skiltning og med lokale tidsbegrænsninger, vil jeg derfor foreslå følgende:

  1. Dragør gamle by og tilstødende villaveje udlægges som entimes-p-zone med skiltning ved alle indfaldsveje til byen, lige som andre byer med samme problemer har gjort. Dette sparer en skilteskov, der både er dyr og ikke passer ind i Dragørs miljø. Dette kræver selvfølgelig, at beboere får parkerings-licens – med eller uden betaling. Disse restriktioner skal selvfølgelig håndhæves via et smidigt kommunalt tilsyn, hvad vi nok alle ønsker os, frem for en international pengemaskine, der strøer om sig med p-afgifter, blot man har overskredet en hvid streg med 5 cm.
  2. Som lokkemad skal der tydeligt skiltes med for eksempel tre timer gratis parkering på de tidligere nævnte store p-pladser ved havnen. Efter de tre timer er det mod betaling med X antal kr. for de efterfølgende timer – og maksimum et døgns parkering, således vi samtidig undgår langtidsparkeringer af eksempelvis lufthavnsbesøgende.

Bådejere bør ligeledes kunne få p-licens lig beboere til hele p-zonen.

Med venlig hilsen
Tonny Jensen
Strandlinien 22

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Ny trafiksikkerhedsplan

Ole H. Hansen, der er medmennesker af Klima-, By- og Erhvervsudvalget for Socialdemokratiet har indsendt et debatindlæg om forbedringer...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk