Omstrukturering i dagplejen

I plan om tilpasning af kapaciteten for børnepasning skal Dagplejens gæstehus-funktion integreres i Nordstrandens Vuggestue, og samtidig skal tre medarbejdere enten flyttes eller opsiges

Af Rasmus Mark Pedersen

Da 2023 blev til 2024 stod Børneforvaltningen med en udfordring: I år skal der bruges 3 mio. kr. færre end sidste år. Samtidig skal det gå så lidt som muligt ud over børnene.

Kommunen konstaterer samtidigt, at der blev brugt langt flere penge per dagplejebarn end per vuggestuebarn, og det er blandt andet grunden til, at der nu omstruktureres i dagplejen.

Administrationens plan er at integrere dagplejens gæstehusfunktion ind i Nordstrandens Vuggestue. 

Denne integrationsproces betyder, at det nuværende dagplejehus vil kunne anvendes til andre kommunale formål, mens gæstedagplejeren og den pædagog, der er ansat i dagplejen, vil blive opsagt eller flyttet. 

Desuden foreslås det, at den pædagogiske leder for dagplejen opsiges, og at lederen af Nordstrandens Vuggestue overtager dennes opgaver. 

Meget færre børn

Det vurderes, at de omtalte ændringer ikke vil have væsentlig indflydelse på serviceniveauet eller kvaliteten af den enkelte dagplejers tilbud – skønt det kan medføre nogle ændringer i forældrenes rutiner vedrørende aflevering og afhentning af børn, som følge af flytningen.

Beslutningen kommer som en direkte konsekvens af et betydeligt fald i børnetallet, hvilket har påvirket behovet for dagtilbud i både vuggestuer og børnehaver samt i omfanget af behov for dagplejepladser. 

Den officielle befolkningsprognose havde ikke forudset et så drastisk fald i fødselsraten og tilflytningen af pasningskrævende børn – et fald, som har nødvendiggjort en ekstraordinær tilpasning af kapaciteten.

Flytningen af gæstehuset og den efterfølgende tilpasning af den pædagogiske understøttelse og ledelsestid er tiltænkt at matche dagplejens nuværende størrelse og opgaver bedre samt at bringe det på linje med andre kommuners niveau. 

Dagplejen fejrede sidste år 50-års-jubilæum. Arkivfoto: TorbenStender.
Dagplejen fejrede sidste år 50-års-jubilæum. Arkivfoto: TorbenStender.

Få dagplejere tilbage

Den nuværende dagplejestruktur består af fire dagplejere, som hver især har ansvaret for fire børn. Det er en stærk kontrast til, hvordan det tidligere har været. 

Da dagplejen udarbejdede sin seneste pædagogiske plan, der umiddelbart er udateret, men skal udarbejdes hvert andet år, blev det beskrevet, at der var 13 dagplejere ansat.

Ved årsskiftet blev prisen på en dagplejeplads sat en smule op til 3.219 kr. om måneden. I den forbindelse konstaterede administrationen, at dagplejens budget var normeret til 42 børn. 

»Denne normering er en svaghed i forudsætningerne, idet den nuværende normering på dagplejen per oktober 2023 er på 24 børn. Den anvendte normering forekommer derfor urealistisk på nuværende tidspunkt,« skrev de altså i efteråret. 

Siden da er normeringen faldet til 16 børn. 

Administrationen anførte dengang, at hvis priserne på dagpleje fra den ene dag til den anden skulle indstilles til virkeligheden, så ville den månedlige forældrebetaling være 5.633 kr. pr. md. I dag vil det tal være endnu højere. 

Beslutning i april

Derfor var det også en anbefaling at se på budget-rammen for dagplejen, og det er det, der nu fører til planen om flytning af gæstehus og nedlæggelse af stillinger.

Administrationen fremhæver, at dagplejen fortsat vil være et værdifuldt tilbud for forældre, der foretrækker en pasningsform med færre børn og mere nærvær i hjemlige omgivelser. Det er specielt gavnligt for børn, der har brug for et særligt tilrettelagt miljø, såsom for tidligt fødte børn. 

Med integrationen af gæstehuset i Nordstrandens Vuggestue vil dagplejens børn desuden opleve en mere glidende overgang til børnehave-alderen, hvilket kan bidrage til en mere tryg overgang til institutionen for både børn og deres forældre, oplyses det.

Hvis planen føres ud i livet, så sparer kommunen 1,7 mio. kr. årligt. 

Planen blev behandlet i på mødet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i torsdags – og her nikkede politikerne ja til administrationens plan. 

Det betyder, at ændringerne nu skal i høring frem til fredag den 23. februar, hvorefter kommunalbestyrelsen torsdag den 4. april endeligt kan godkende ændringerne.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk