Vi har modtaget:

Skal Krudthus 2 sælges?

Naturligvis skal en kommune løbende vurderer hvilke ejendomme, den ejer – og det gør Dragør stedse. Er nytten større, end den økonomiske belastning – sådan lidt hårdt sat op.

I sin egen liga

Krudthus 2 er i fredningsmyndighedernes søgelys, hvilket begrænser husets værdi på salgsmarkedet. Hvilken investor vil købe et totaltfredet hus, hvor intet reelt må ændres overhovedet? 

Gennem årene har kommunen i samarbejde med ildsjæle forsøgt at finde foreningsformål, som kunne ændre de rigide fredningsregler, hvor intet – som i absolut intet – må ændres.

I 1992 forsøgte jeg med en skytteklub at få lov til en indendørs skydebane og klub-faciliteter m.m. Finansieringen var helt på plads, og planforudsætningerne støttede projektet. Men et kategorisk nej pga. fredningen stoppede alle planer. Og siden har andre foreninger med forskellige projekter forsøgt sig.

Ansvarlige ministre kommer og går. Verden ændre sig i store ryk – men en ting ligger stadig fast: Krudthus 2 har ligget uberørt, siden dengang Krigsministeriet forlod det og overdrog det til Dragør.

I årenes løb har Dragør benyttet huset som depot til forskellige emner. En del år til sommeropbevaring af snehegn og nu i lidt mere ad hoc-brug, da det reelt er ret besværligt at bevæge sig rundt i lokalet uden at komme i karambolage med fredet træværk.

Dansk Folkeparti ønsker ikke at sælge. Huset koster reelt næsten intet, når det ligger hen som fredet; hverken kreditgæld eller ejendomsskat, der ikke opkræves for fredet ejendom. Altså når der ses bort fra lejlighedsvis fjernelse af grafitti. 

Bygningen har nærmest en værdi på en krone ved salg til private, som heller ikke må ændre noget.

Dragør bør fastholde ejerskabet til en fremtid, hvor der løsnes på fredningens regide regler. Huset kunne være et fantastisk hus for foreningerne. Vi bør fastholde drømmen om det, indtil vi får en kulturminister, som forstår, at en bygning fra 1700-tallet måske bedst bevares, når den kan bruges i dagligdagens Danmark.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk