Vi har modtaget:

Udvidelse af lufthavnen

Onsdag den 20. december offentliggjorde regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om at arbejde for at få vedtaget en lov om en udvidelse af Københavns Lufthavn til dobbelt kapacitet. 

Københavns Lufthavn er en af de mest bynære lufthavne i Europa og over 200.000 mennesker bor på Amager. 

Store dele af Amager er allerede plaget af støj og luftforurening, og mens vi venter på, at løfterne om grøn omstilling bliver til virkelighed, bliver det borgerne i områderne omkring lufthavnen, som kommer til at betale prisen for udvidelsen af lufthavnen, fordi den øgede aktivitet i lufthavnen vil resultere i øget sundhedsskadelig luftforurening og støj.

Der er talrige undersøgelser, som viser en øget luft-forurening i områderne omkring lufthavnen – bl.a. en undersøgelse offentliggjort i maj 2021 lavet i samarbejde med Google og universiteter i Århus og Utrecht, som viser, at store dele af Amager er kraftigt forurenet med ultrafine partikler, som især stammer fra fly. Målingerne er lavet inden coronakrisen. 

Andre målinger viser, at koncentrationen af ultrafine partikler er dobbelt så høj som på H. C. Andersens Boulevard, der anses som en af de mest forurenede gade i København. 

Partiklerne hører til de mest sundhedsskadelige især for børn – så skadelige at der slet ikke er fastsat grænseværdier idet ethvert niveau er sundhedsskadeligt. 

De ultrafine partikler har ført til kræfttilfælde blandt lufthavnsarbejdere, og partiklerne stopper ikke ved hegnet med fortsætter ud i boligområderne omkring lufthavnen. 

Også støj er sundhedsskadelige, hvor ny forskning viser, at støj kan give demens og kræft. 

Støjkravene i det hele taget – og særligt for natflyvninger – er i dag meget lempelige og giver reelt lufthavnen ret til ubegrænsede og fortsat stigende antal flyvninger om natten med 30–40 år gamle fragtfly. 

Fragtflyvninger er steget med 70% alene i år. De eksisterende regler og grænser for både støj og luftforurening giver lufthavnen vide muligheder og beskytter ikke borgerne i tilstrækkelig grad.

I forbindelse med lanceringen af aftalen skriver Heidi Bank fra Venstre: 

»Aftalen skal være med til på sigt at mindske luftforureningen fra flytrafik i hovedstaden.« 

Som borger undrer jeg mig over, hvordan en udvidelse til dobbelt kapacitet kan være med til at mindske luftforureningen. 

Håb er ikke nogen strategi, og da størstedelen af de grønne teknologier stadig ikke er en realitet, må politikerne som et minimum sikre, at en mulig udvidelse kun kan ske i takt med at grønne teknologier reelt indføres. Ellers bliver det os naboer og vores børn, som kommer til at betale for udvidelsen i form af øget støj og luftforurening og sundhedskonsekvenserne af dette.

Regeringen og partierne kalder aftalen Gode rammer for udvikling af Københavns Lufthavn. 

Som borger og nabo til lufthavnen savner jeg, at politikerne – i konkret handling og ikke bare i ord – har fokus på gode rammer for os og vores børns liv. 

I områderne op til lufthavnen ligger en række børne-institutioner, skoler og udendørssportsarealer, som allerede nu er stærkt belastet af støj og luftforurening. Flere undersøgelser viser, at der allerede nu er en stor koncentration af forurening med særligt ultrafine partikler i områderne omkring lufthavnen, som kan føre til alvorlige sygdomme. Det er blandt andet luftvejslidelser, blodpropper, demens, diabetes, for tidlige fødsler og for tidlig død. 

Vi er bekymrede for, at en udvidelse vil få alvorlige konsekvenser for de tusindvis af børn og voksne, som bor i området, og som allerede i dag er udsat for meget høje niveauer af ultrafine partikler, som er de allerfarligste for helbredet.

Med venlig hilsen
Helene Bach
Talsperson for CPH uden Udvidelse

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk