Uhensigtsmæssig puljebeskrivelse

Borgmester Kenneth Gøtterup opfordrer ansøgere til Dragør Kommunes Kultur- og Eventpulje også at søge til markedsføring – trods en ordlyd, der siger det modsatte

Af Rasmus Mark Pedersen

Da Dragør Kommune i denne omgang offentliggjorde kriterierne for at få støtte fra Kultur- og Eventpuljen, så havde der indsneget sig en fejl, der også før har været med. Puljen har nemlig ansøgningsfrist tre gange om året, og meningen med den er, at lokale kan søge om at få støtte til kulturelle aktiviteter. Og i år står der fortsat, at støttekronerne ikke må bruges på markedsføring.

Men det er en fejl, bekræfter borgmester Kenneth Gøtterup over for Dragør Nyt.

Sagen er, at kommunen i sidste valgperiode havde to puljer: En pulje med penge til arrangementer og en anden til markedsføringen af dem. Dengang var det derfor naturligt, at ansøgere af Kultur- og Eventpuljen ikke måtte søge om penge til markedsføring, da der skulle søges et andet sted.

Ingen formel beslutning

Den daværende kommunalbestyrelse besluttede imidlertid at lægge de to puljer sammen. Og her fortaber historikken sig en smule.

Fordi forvaltningen har haft svært ved at finde ud af, om der reelt var tale om en sammenlægning af de to puljer eller bare en nedlæggelse af markedsføringspuljen. Så i praksis blev alle formuleringerne fra Kultur- og Eventpuljen videreført – herunder linjen om, at eventpuljen ikke måtte bruges til markedsføring. Også selvom det ikke nødvendigvis var meningen.

Men det er ifølge borgmesteren tudetosset, fordi hele meningen med puljen er at lave arrangementer for Dragørs borgere, som så mange som muligt møder op til.

»Det kan være svært at få nogen til at møde op, hvis ikke man som arrangør må fortælle om arrangementet. Derfor er det sandsynligvis en forglemmelse, at formuleringen om markedsføring ikke for længst er blevet slettet,« forklarer borgmesteren.

Forvaltningen har undersøgt, om de bare kunne slette den ene linje i ansøgningskriterierne. Men da kriterierne er politisk besluttede, så skal linjen også fjernes politisk. Og det har ikke været muligt at finde en beslutning om, at linjen skulle fjernes, selvom det var den politiske hensigt, da markedsføringspuljen forsvandt. Sandsynligvis var det en forglemmelse, at det ikke var inkluderet i forslaget om sammenlægningen.

Derfor tager borgmesteren nu selv initiativ til at få taget den politiske beslutning, de egentlig troede, de havde taget. Det vil ske på det førstkommende møde, der ligger i februar.

Kludder med fristerne

Det giver bare kommunen et nyt problem. Fordi der er nemlig ansøgningsfrist til puljen den 1. februar. Dermed kommer beslutningen om at stryge markedsføring fra forbudte søgekriterier først til at ligge, efter kommunens initiativrige borgere har ansøgt om støtte.

Men den politiske behandling af de indkomne forslag kommer i praksis først til at ske senere end beslutningen om, at man godt må få tilskud til markedsføring.

Derfor er spørgsmålet: Hvilke regler skal politikerne gå efter, når ansøgningerne skal vurderes? De regler, som er vedtaget på det tidspunkt, de skal tage stilling til ansøgningerne, eller de regler, som formelt var gældende ved udløb af ansøgningsfristen?

Eller sagt på en anden måde: Skal der besluttes efter de regler, som politikerne egentlig hele tiden gerne ville have set være gældende ... eller efter de regler, som kommunen via sin hjemmeside har meldt ud til alle ansøgerne?

Her er borgmester Kenneth Gøtterup klar i spyttet: »Jeg synes, at man skal søge om at få tilskud til markedsføring også. Også selvom der står noget andet på hjemmesiden. Så må vi løse det praktiske i udvalget,« forklarer han.

Den opfordring er hermed givet videre: Hvis du er ved at ansøge om penge til et arrangement, så sørg for også at søge om penge til at kunne oplyse og fortælle om dit event.

Dragør Havnefest er en af de begivenheder Kultur- og Eventpuljen gav støtte i 2023. Arkivfoto: TorbenStender.
Dragør Havnefest er en af de begivenheder Kultur- og Eventpuljen gav støtte i 2023. Arkivfoto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk