Vi har modtaget:

UNESCO-feber!

Tilhængere af UNESCO-projektet har de seneste måneder forsøgt at skabe den fortælling, at bevaringsindsatsen i Dragør gamle by er stærkt nødlidende. 

Kampagnen har til formål at fortælle kommunalbestyrelsen, at den ikke magter opgaven, og at der derfor er brug for et UNESCO-råd (Verdensarvsrådet), der sammen med UNESCOs »site-manager« skal vogte over kommunens forvaltning. Men afspejler denne fortælling nødvendigvis sandheden?

Efter min opfattelse er der gennem mange år udført et forbilledligt bevaringsarbejde. Et arbejde, der sker i forståelse for, at Dragør gamle by ikke er et monument, men en levende by, hvor folk bor og arbejder. 

Bevaringsindsatsen sker i et samarbejde imellem kommune, foreninger, privatpersoner og bevaringsnævnet, der blandt andet vejleder borgerne i efterlevelse af lokalplanen. Desuden har Kulturstyrelsen en særlig rolle i forhold de 75 fredede bygninger i Dragør. 

En tur rundt i gammel Dragør viser resultatet. Helhedsindtrykket er overbevisende. 

Det er dette langvarige og grundige arbejde, der netop har åbnet for en eventuel optagelse på verdensarvslisten. 

Det nye Verdensarvsråd, der er på tale, skal bestå af 24 personer, heraf fem folkevalgte. Mange af de resterende er »udpegede«. Af hvem er uklart. (Kilde: Udkast til Forvaltningsplan. Bilag til kommunalbestyrelsesmødet den 19. november). 

Site-manageren skal rapportere til UNESCO og kan vel ultimativt anbefale, at Dragør stryges af verdensarvslisten, hvis politikerne ikke lever op rådets forventninger. 

Organiseringen af arbejdet tæller desuden UNESCO-komitéen, UNESCO-sekretariatet, UNESCO-arbejdsgruppen samt Slots- og Kulturstyrelsen.

Det ligner en voldsom overadministration af et lille sagsområde, med uigennemskuelige demokratiske processer. Er det virkelig det, Dragør Kommune vil?

Endelig er der økonomien. Ifølge forvaltningens oplæg til kommunalbestyrelsen skal der bruges 650.000 kr. til færdiggørelse af forvaltningsplanen. Desuden skal der i budgettet afsættes to årslønninger – herunder finansiering af UNESCOs site-manager. Hertil kommer administration af verdensrådsnævnets arbejde.

Kommunalbestyrelsen har senest i efteråret gennemført besparelser på de kommende års budgetter – heriblandt fyring af personale. Desuden skal Dragør Kommune i de kommende år investere meget store beløb i kystbeskyttelse. Der er derfor hårdt brug for at holde hovedet koldt og lave en skarp prioritering af kommunens begrænsede ressourcer.

Måske var det en idé at udskyde beslutningen til efter kommunalvalget senere i år. Ingen mødes i øjeblikket, generalforsamlinger og borgermøder udskydes. En så vigtig sag fortjener at blive behandlet grundigt og kan dermed blive et valgtema frem mod kommunalvalget i november 2021.

Med venlig hilsen
Theis Jans

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk