Vi har modtaget:

Valgforsamling

– til valg af medlemmer til menighedsrådene

Om ganske kort tid begynder valghandlingen til folkekirkens menighedsråd, som skal virke fra 2021–2025.

Ligesom kommunalbestyrelsen bliver demokratisk valgt, gør det samme sig gældende for valget til menighedsrådene i folkekirken. Der er et menighedsråd ved hver kirke. Alle, der er medlem af folkekirken, har valgret. I modsætning til valg til kommunalbestyrelsen kan man endda blive valgt og stemme til menighedsrådsvalget i et andet sogn og en anden kommune, end den man bor i, hvis man har søgt sognebånd til en præst i det sogn, man føler sig knyttet til.

Menighedsrådet er den lokale kirkes øverste myndighed med et stort ansvar og med gode muligheder for at få indflydelse på det, som sker i kirken. Sognets kirke er medlemmernes kirke, som igennem en repræsentant, som medlemmer bakker op om, kan være med til at påvirke, om kirken har aktiviteter for børn, unge familier, erhvervsaktive eller ældre. Skal der bruges penge på et gospelkor eller på en ungdomsklub for sognets unge? 

Ligesom i politik er det medlemmerne af menighedsrådet, der tegner billedet for det kirkelige liv, og har de økonomiske midler til rådighed til sammen med præsterne at bestemme retningen for det kirkelige liv i sognet.

I modsætning til kommunalbestyrelsen har folkekirken ikke en struktur, hvor der er tradition og penge til at få betalte medarbejdere til at udføre rådets beslutninger. I den forstand ligner menighedsråd frivillige organisationer, hvor det, der skal gøres, sker ved frivillig arbejdskraft.

Vi har brug for mennesker med nogle særlige kompetencer på særlige områder. Formanden skal være dygtig til at have overblikket, til at favne helheden og til at få det bedste frem i alle, der gerne vil komme i kirken og evt. tage del i kirkens arbejde. Kassereren skal have sans for økonomi og kunne overskue de økonomiske sammenhæng samtidig med evnen til at forklare indviklet økonomi for alle dem i menighedsrådet, der ikke kan det. Vi har brug for en personalekontakt, som er god til at lede kirkens ansatte medarbejdere, bringe arbejdsglæde og forstå noget af den personalelovgivning, som på lige fod med resten af arbejdsmarkedet gælder inden for folkekirken.

Som det vigtigste gemt til sidst har menighedsrådet i samråd med præsterne ansvaret for, at kirken er levende, og at vore kirkebygninger – alle kulturperler – holdes i god stand, så vi bevarer kirken som et levende gudstjenestested, hvor vore børn kan blive døbt, unge konfirmeret, elskende blive gift, og vi kan tage en god afsked med vore døde. Den stafet må nogen tage op og bringe videre.

I folkekirken er der opstilling og valg til menighedsrådet ved alle kirker på den såkaldte valgforsamling den 15. september kl. 18.00 eller 19.00. Anmelder en gruppe folkekirkemedlemmer ikke en anden liste efter den 15. september, er de valgte kandidater valgt ved valgforsamlingen nyvalgte til menighedsrådet de følgende fire år.

Med venlig hilsen
Poul Bo B. Sørensen
Provst, Amagerland Provsti

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk