Vi har modtaget:

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni står som et af de mest betydningsfulde valg i EU’s historie. Med krig på europæisk jord, en eskalerende klimakrise, stigende migrationspres og et voksende behov for at forbedre den europæiske konkurrenceevne står vi over for en række udfordringer, der kræver handling.

Venstre er det eneste borgerlige parti, der helhjertet støtter det europæiske samarbejde, da EU er Danmarks vigtigste platform for at få vores stemme hørt globalt. Venstre ønsker et EU, der fokuserer på de store, grænseoverskridende udfordringer.

Styrket forsvar og sikkerhed

Med krig på europæisk jord er det vigtigere end nogensinde at have et stærkt og handlekraftigt EU.

Europa skal være i stand til at forsvare sig selv og bekæmpe illegal migration, som truer EU’s sammenhængskraft.

Venstre ønsker at styrke den ydre grænse og at arbejde for et fælles europæisk modtagecenter i et tredjeland. Dette vil reducere tilskyndelsen til ulovlig migration og bidrage til en mere sammenhængende og sikker union.

Ambitiøs grøn omstilling

Venstre arbejder for en ambitiøs, markedsbaseret grøn omstilling i EU.

Vi skal opfylde EU’s klimamål uden at skævvride konkurrenceevnen på tværs af medlemslandene. Dette sikrer både en stærk økonomi og en bæredygtig fremtid.

EU’s klimapolitik har en international rækkevidde og kan bedre påvirke globale klimaindsatser.

Venstre vil sikre, at grøn dansk strøm kommer hele Europa til gode, så medlemslandene bliver mindre afhængige af Putins gas og olie.

Økonomisk ansvarlighed og konkurrenceevne

EU skal være selvforsynende på strategiske områder, men samtidig opretholde en ansvarlig, markedsorienteret økonomisk politik.

Vi skal skabe gunstige betingelser for virksomhederne, så de kan udvikle sig og forblive konkurrencedygtige.

Venstre arbejder for mere marked, frihandel og sund fornuft i EU. Vi ønsker at styrke det indre marked, nedbringe offentlige gældsposter og indgå nye frihandelsaftaler, hvilket vil fastholde en stærk dansk økonomi i et stærkt Europa.

Forsvar af værdier og demokrati

Demokrati, retsstat, frihed og ytringsfrihed er grundstenene, som EU er bygget på. Vores fællesskab er under pres – både indefra og udefra.

Venstre vil fastholde og øge presset på de medlemsstater, der underminerer retsstaten, f.eks. ved at EU-pengekassen kan smækkes i over for regeringer, der ikke lever op til retsstatsprincipperne.

Vi skal styrke internationale partnerskaber med lande, der deler vores værdier og demokratiske tilgange.

Verden forandrer sig dramatisk og med rekordfart. Nye trusler og magtstrukturer udfordrer den liberale verdensorden, som er fundamentet for vores velstand og frihed. Derfor kæmper Venstre for et stærkt Danmark i et sikkert Europa.

Europa-Parlamentsvalget den 9. juni er vores mulighed for at sikre en fremtid med sikkerhed, bæredygtighed og økonomisk styrke for både for os som borgere i Dragør Kommune, Danmark og hele EU.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand, Venstre i Dragør

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk