Vi har modtaget – åbent brev til Dragør Kommunalbestyrelse:

Renovering af almene boliger

Kære kommunalbestyrelse

Almensektoren i vores by står over for renoveringer, som kommer til at belaste beboernes økonomi voldsomt. Årsagen er Administrationsselskabet Boligkontoret Danmarks forretningsplan, som hovedsageligt indebærer planlæggelse og udførelse af renoveringer, hvilket de primært lever af.

Jeg vil derfor fremhæve fem scenarier, som I bedes tænke lidt over og tage stilling til:

  1. Skal vi renovere? Nej, det bliver dyrt, meget dyrt.
  2. Skal vi bygge nyt? Ja, grundarealet er der i forvejen.
  3. Skal vi bevare, som det er? Nej, boligmassen er for gammel og utidssvarende. 
  4. Skal vi udvikle/byfortætte? Ja, mulighederne er mangfoldige og kan tilføre flere boliger.
  5. Hvornår skal vi bygge nyt? Ikke før pris og renteniveau er normaliseret.

Det, jeg overordnet vil gøre opmærksom på, er det paradoks, at prisen for renoveringerne havner i foreløbige budgetbeløb, som tangerer nybyggeri (cirka 407 mio. kr.) – i Engparken svarende til 1.553.000 kr. pr. bolig, hvilket svarer i gennemsnit svarer til 21.333 kr. pr. m2 – og det selv om to tredjedele hverken får nyt køkken eller bad. Det er horribelt! 

Der er ved de forestående renoveringer et stort antal beboere, der fremover ikke har råd til de ekstremt høje stigninger i boligudgifterne, som kommer, og det er jo ikke i overensstemmelse med den grundlæggende idé med almennyttigt byggeri.

I både Strandparken og I Engparken er der ret store udenomsarealer, som i tiden, da de blev opført, blev tilgodeset til det udeliv, som børn og børnefamilier krævede dengang i 50’erne og 60’erne. 

Tiden er nu en anden, hvor man sjældent ser børn lege ude, da de alle går i børnehave, fritidshjem eller klubber og spiller computerspil etc. De kæmpe græsplæner, der p.t. er syv af i Engparken og et antal af i Strandparken, kan reduceres til for eksempel et enkelt stort fællesområde i hver forening med legeplads, græs til boldspil osv. Rækkehusene i Engparken kan udvides med 10 til 15 m2, som vil give boligerne lidt mere albuerum, frem for de snævre boliger de er i dag.

Med det ret store grundareal, som både Strandparken og Engparken er bygget på, vil det således kunne give et X antal flere boliger ved tættere nybyggeri. Umiddelbart vil jeg mene op til 100 flere boliger. En procentdel kunne ændres til ejerboliger for bedre finansiering.

Jeg mener, man seriøst i Dragør Kommunalbestyrelse (KB) bør arbejde på, at de to foreninger, Engparken og Strandparken, samarbejder om nyt byggeri i stedet for de alt for dyre renoveringer – evt. via en arkitektkonkurrence, som KB kan være katalysator for at sætte i gang. En visualisering vil kaste lys over, hvad de to afdelinger kan udvikles til. 

Hvis KB kan se potentialet i sådan et projekt, bør der tages beslutning herom hurtigst muligt, og det kan ske parallelt med, at skema B for Engparken bliver behandlet af Landsbyggefonden. Når nu skema B foreligger – og skal godkendes af KB – bør helhedsplanerne sættes på hold, primært for at afvente og se, hvorledes den økonomiske krise udvikler sig, og for at lade andre muligheder undersøges både i forhold til renovering og til nybygning.

Ved nybyggeri vil der være et temmelig stort antal af gevinster serveret på et fad; flere arkitektonisk flottere boliger, moderne boliger, klimavenlige boliger og mere varierede boliger i størrelser, som kan tilgodese de forskellige boligløsninger/-behov, der måtte være hen over en livscyklus. Dette kan renoveringer ikke leve op til, da man er bundet af de eksisterende fysiske mål og rumvilkår, der nu en gang er. Helhedsplanerne vil desværre endegyldigt sætte en bremse for den mulige unikke udvikling ved nybyg, som vores by og almenbeboere trænger til.

I bør som KB og tilsynsførende tage nogle dialogmøder med Engparkens og Strandparkens bestyrelser og fremlægge de muligheder, der måtte være, og overbevise dem om, at det man indtil i dag blindt og ukritisk har arbejdet på under pres fra Boligkontoret Danmark ikke er til langsigtet gavn for vores boligforeninger og by.

Der er alt for mange usikkerhedsmomenter i planerne, og jeg frygter den dag, man afmonterer tagstenene i Engparken og konstaterer omfattende skimmel, hvorefter alle spær skal skiftes – og måske også murværket. Havner vi der, hvilket er sket i andre boligforeninger, blandt andre i Birkebo i Birkerød, vil det betyde budgetoverskridelser på et sted imellem 150–250 mio. kr. – måske mere. 

Ved en tidligere henvendelse til Boligkontoret Danmark om dette emne, var svaret, at det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor omfattende det kan være, før entreprenørerne er gået i gang. 

I så fald er det for sent, og det økonomiske tog kører med ekspresfart.

I dag må vi jo desværre konstatere, at leveomkostninger er steget markant for alle; el, varme og dagligvarer etc. P.t. ved vi ikke, om det bliver værre. At sætte en renovering i gang på nuværende tidspunkt vil ødelægge så mange menneskers livskvalitet, at der her vil være tale om en økonomisk og menneskelig massakre i almensektoren i vores by, og på sigt vil den sende temmelig mange mennesker på kommunens socialkontor. Stigninger i omegnen af 30.000 til 50.000 om året alene i lejestigninger vil vi komme til at se.

Engparken og Strandparken er desværre kvalitetsmæssigt meget ringe bygget og er et håbløst forældet efterkrigsbyggeri. Vi skal have noget nyt og flot, og heri kan for eksempel indflettes seniorboliger.

Jeg håber, I seriøst vil tænke over de muligheder, der er, og undersøge, hvad der er til gavn for vores by og i særdeleshed den almene boligsektors beboere, som for manges vedkommende allerede nu går rundt i fortvivlelse over de nuværende generelle stigninger, og hvad fremtiden ellers vil bringe.

En mere uddybende skrivelse er sendt direkte til kommunalbestyrelsen.

Beslutningen er jeres.

Med venlig hilsen
Rene Secondo
Strandjægervej 83

Rejsegilde i nye terminalbygning i Købehavns Lufthavn. Fotos: TorbenStender.

Et første kig på fremtidens lufthavn

I sidste uge, nærmere bestemt torsdag den 25. april, blev der afholdt rejsegilde for Københavns Lufthavns nye byggeri

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Udviklings- eller afviklingskommune?

Nina Nørgaard fra Dragør SeniorBo har indsendt et debatindlæg fremtiden for Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk