Vi har modtaget:

Der må sættes grænser for lufthavnens »udvikling«

Regeringen sendte onsdag den 25. januar lovforslag om »udvikling af Københavns Lufthavn« i høring. Brug af ordet udvikling kan i denne forbindelse nok godt diskuteres – udvikling for lufthavnen, men ikke nødvendigvis for os naboer. 

Lufthavnen er selvfølgelig en stor og vigtig arbejdsplads på Amager og skal jo selvfølgelig fortsat være her. Men der må stilles krav, sådan at støj samt forurening af luft og grundvand ikke går ud over os naboer. 

Lufthavnen skriver, at byggeriet skal give plads til nye moderne fly, som støjer og forurener mindre. For at dette skal blive en realitet, må der stilles krav og følges op på, om det reelt er nyere fly, som bruger Københavns Lufthavn. For eksempel er fragtflyvninger ofte om natten og med gamle fly, hvilket er meget belastende for os naboer. 

Der burde også stilles krav til, at sagen om PFAS-forureningen af grundvandet løses, før politikerne giver lufthavnen lov til at »udvikle«. 

Hvis der ikke sættes ordentlige krav fra politisk side og føres kontrol, vil det være os borgere, som kommer til at betale på den ene eller anden måde – hvis der ikke længere er rent grundvand, kommer vi til at betale for det, og hvis der er støj og høj luftforurening i områderne omkring lufthavnen kan det gå ud over vores sundhed. 

Det eneste, der står i lovforslaget om miljøkonsekvenser er, at transportministeren efter lovens vedtagelse kan forhandle regler for miljøhensyn. Der står også i lovforslaget, at en omlægning af lufthavnen ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af omgivelserne. 

Det er vi som naboer slet ikke enige i. Lovforslaget sætter rammerne for en vækst i passagerantallet fra de nuværende 30 mio. passagerer til 40 mio. og potentielt 55 mio. om året, samt udvikling af Københavns Lufthavn som nordisk hub for fragtflyvninger. 

Det er svært at forestille sig, at en sådan vækst kan ske uden at skabe mere støj og luftforurening på Amager. 

Borgermøde

Politikerne må lytte til os, som bor i området. Derfor afholder vi et borgermøde torsdag den 23. februar kl. 19–20.30 i Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S. 

På mødet vil vi fortælle om udvidelsesplanerne for lufthavnen set fra borgernes perspektiv og herunder gennengå de konsekvenser i forhold til støj, luftforurening og sundhed, vi mener, de kan få.

Der er også mulighed for at afgive personligt høringssvar – så tag gerne din computer eller telefon med på mødet, så du kan arbejde med dit høringssvar til lovforslaget, når vi mødes. Fristen for høringssvaret er søndag den 26. februar. Brug muligheden for at give din mening til kende. 

Med venlig hilsen
Helene Bach
Borgergruppen imod udvidelsen af Københavns Lufthavn »CPH uden Udvidelse«

 

Der skal laves ny lokal- og kommuneplan i forbindelse med Københavns Lufthavns udvidelse. Arkivfoto.

Lille håb for flere boliger i Dragør

Der er nu to dialoger med staten om lempelse af støjregulativer, så der muligvis kan bygges mere i kommunen....

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

PFAS- og partikelforurening fra CPH

Københavns Lufthavns forurening af omgivelserne unægtelig, trods politisk tavshed Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk