Vi har modtaget:

En smuk by eller flere parkeringspladser?

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har netop behandlet et forslag om cykelstier og parkering ved den gamle bydel. 

Dragør gamle by og havn udgør en bevaringsværdig kulturarv af enestående værdi for kommunen, landet – ja måske for verden. 

Det fremlagte forslag i udvalget om trafikale ændringer ved Vestgrønningen og Rønne Allé – alternativt Stejlepladsen – tager ikke hensyn til oplevelse og bevaring af kulturarven, men alene til trafikforholdene. 

Det understreger endnu en gang, at der mangler en helhedstænkning for trafikafvikling og parkering i og omkring den gamle by og havn, der er sammentænkt med bevaring af den gamle bebyggelse og dens nærmeste omgivelser.

Forslagene vil betyde, at den gamle by og havn mod både vest, syd og øst i fremtiden kan blive omgivet af rækker af parkerede biler. Det er respektløst og uværdigt at omkranse den gamle bydel og havn på den måde. Og grunden til, at folk gerne vil bo i den gamle by, er vel trods alt primært ønsket om at fastholde og leve i et særligt bymiljø.

Vestgrønningen bør som foreslået af udvalget forsynes med cykelstriber og holdes fri for parkerede biler langs kørebanen. Grønningen opleves i dag med parkerede biler, der slører oplevelsen af den markante front af gamle huse. Dette indtryk mildnes heldigvis noget ved kørevejen, der skaber afstand fra husfronten til båsene med parkerede biler, og ved de fine rækker af lindetræer.

Rønne Allé danner den gamle bys sydlige front, hvor man tydeligst ser haverne, der ligger mod syd, som det er karakteristisk for hele den gamle by. Her burde man overveje genplantning af røn for at leve op til ordet allé som i vejens navn. Indretning af parkeringspladser i en eller begge af vejens sider vil afgørende forringe oplevelsen af byen mod syd.

Parkeringsbåse nord for Rønne Allé vil ligge tættest på de bevaringsværdige huse og haver og skæmme i særlig grad. Dette strider mod hensynet til at bevare byens klare afgrænsning og mod nationale interesser i at fastholde grundlaget for evt. senere udpegning af Dragør som verdensarv på tentativlisten. Der bør således ikke anlægges nye parkeringspladser på Rønne Allé.

Stejleparkeringen har i dag et behersket omfang og efterlader et passende grønt forareal, der er værdifuldt, fordi man herfra kan opleve havnens karakteristiske lodsbygning og -tårn, stejlerækkerne og selve skurbyen. 

Forslaget om en fordobling af parkeringsarealet virker helt overdimensioneret og forkert i forhold til stedets nuværende karakter og fjerner stort set det grønne areal, der skaber værdig luft og rum til lodstårnet og skurbyen. 

Udvidelse af stejleparkeringen som foreslået vil kræve ny lokalplan. Anlægget vil også forringe udpegningsgrundlaget for evt. verdensarv. 

Kommunen må tage udgangspunkt i den reelle situation og de begrænsninger, som gælder for den gamle bydel og havn. 

Hvis man ønsker at bevare den gamle by og havn som kommunens egentlige kulturarv, må man vælge trafikale løsninger, der viser respekt herfor. 

På havnen ligger den store parkeringsplads, som kan dække parkeringsbehovet i vinterhalvåret. Ved fortet ligger det store grusareal til bådopbevaring, som kan benyttes til parkering i sommerhalvåret. Der er således muligheder for parkering – de ligger bare i noget større afstand end lige uden for boligen. 

Skal vi virkelig byde os selv og turisterne at opleve den gamle by og havn som pakket ind i blik og biler? Skal vi prioritere magelighed og bekvemmelighed højere end at bo i en smuk, interessant og bevaringsværdig by? 

Grundloven giver nu en gang ikke en ret for hver grundejer til en parkeringsplads på offentligt areal lige uden for hoveddøren!

Med venlig hilsen
Jan Engell
Magstræde 4

Vi har modtaget: Ny trafiksikkerhedsplan

Ole H. Hansen, der er medmennesker af Klima-, By- og Erhvervsudvalget for Socialdemokratiet har indsendt et debatindlæg om forbedringer...

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Krudthus skal sælges

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens planlagte salg af det gamle krudthus på Bachersmindevej. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk