Vi har modtaget:

Millioninvestering i Strandparken

Renovering af køkkener og badeværelser i afdeling 4 i Strandparken løber op i millioner – og huslejen stiger

På beboermøde onsdag den 15. juni 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der hver tredje måned skulle orientere beboerne – og hvad sker der? Der bliver indkaldt til ekstraordinært beboermøde den 14. november 2022. 

14 dage før dette ekstra møde modtager vi information om afstemning om to forslag: det ene med et anlægsbudget på cirka 57 mio. kr. og det andet med et på cirka 30 mio. kr.  

Dyrt liv

Den dyre renovering skal betales over lejen, og det bliver dyrt. 

Der er 16 opgange med i alt 106 lejligheder af forskellige typer og størrelser – og alle bliver de dyrere at leje. Huslejestigningerne vil fra den billigste til den dyreste stige med fra 3.520 kr. til 32.704 kr. årligt (altså oveni den nuværende leje). 

På det ekstraordinære møde lød der, efterhånden som det gik op for folk, hvad egenbetalingen for renovering ville beløbe sig til, mange negative kommentarer, og det var ikke så underligt, at den dårlige stemning bredte sig. 

Langt de fleste blev hurtigt klar til at nedstemme begge de store millionforslag. Dette indså både boligselskabet og bestyrelsen – og vi blev alle sendt hjem på juleferie.

Nu sidder jeg så og er spændt på det nye år. 

Hvad kommer der af nye forslag fra Strandparkens Ejendomskontor/Byggeudvalget – og hvad kommer de til at koste. Vil jeg som pensionist kunne blive boende – og kan mine naboer? Foreløbig er jeg udfordret af en stigning i udgifterne til varme og strøm på hele 36.000 kr., og det svarer til fire måneders folkepension, vel at mærke før skat.

Jeg trøster mig med, at jeg heldigvis stadig sammen med alle andre på demokratisk vis kan stemme nej tak.

God jul til alle.

Med venlig hilsen
Frode Jensen
Rødtjørnen 16

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Udviklings- eller afviklingskommune?

Nina Nørgaard fra Dragør SeniorBo har indsendt et debatindlæg fremtiden for Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Genhusning i Strandparken

Søren Keldorff, Formand for Strandparken, har skrevet et debatindlæg om renoveringsprojektet i Strandparken. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk