Vi har modtaget:

Skampletter i Dragør

Badehotel, naturfredninger, parkering og trafik

Vi er overraskede over udviklingen i forståelsen af vores kultur-, natur- og bevaringsværdier i Dragør. 

Flere sager viser i øjeblikket, at opfattelsen bevæger sig i den forkerte retning.

Dragør Badehotel

Lokalplan 76 for en udvidelse af Dragør Badehotel blev drøftet på mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september. 

Her nævnes mange modtagne høringssvar, der bl.a. påtaler arkitektur, størrelsen, stigende trafikintensitet og parkeringsudfordringer.

Om arkitekturen svarer forvaltningen, at der er fundet referencer i Skurbyen, på Dragør Søbad, på havnen og på badehotellet selv. Inspirationen fra badehotellet må siges at være minimal, og de andre (små) referencer ligger så langt væk, at de ikke er sammenlignelige. 

Det foreslåede arkitektoniske udtryk er samlet set så moderne, at en eventuel inspiration til f.eks. opsætning af træværk forsvinder. 

Hertil kommer etagerne med mansardtag og altaner, der er fuldstændig fremmede for Dragørs arkitektur. 

Den fremlagte udbygning af badehotellet vil få tilbygningerne til at fremstå som nutidens generelle og udtryksløse arkitektur som de mange kasse-villaer, der opføres over hele landet. Den vil fremstå i negativladet, stærk kontrast til det gamle badehotel selv – og ikke mindst dets omgivelser. 

Nutidens gæster søger et badehotel pga. charme og autenticet. Det ville derfor have været nærliggende at finde iøjenfaldende arkitektur--referencer i badehotellets nærområde – det ældre villakvarter med dets nabo, Dragør gamle bydel. Badehotellet ligger nemlig på et hjørne mellem historiske boligområder og sydstrandens fredede enge. Denne præcise beliggenhed bør respektere omgivelserne.

Badehotellet skal ikke blot være et nyt stort hotel, men også konferencecenter med mulighed for afholdelse af fester. Det er ejers mål – et konsortium – at have mange gæster og gruppebesøg, der uvilkårligt medfører megen trafik og yderligere behov for parkering. 

Her tænkes på indtjening og ikke Dragørs værdier. Desuden kan behovet for parkeringspladser ikke sammenlignes med antal værelser, idet konferencecenteret vil skabe et ekstra parkeringsbehov. 

Der er ingen tvivl om, at netop konferencecenteret er den vigtigste del af det kommende badehotels økonomi, og det præger både arkitektur, trafik og parkering. 

Forvaltningen har ingen kommentarer til den stigende trafik, der vil præge kvarteret yderligere med støj og gener. 

Om parkering oplyser forvaltningen, at udfordringen blandt andet vil kunne løses ved en udvidelse af den eksisterende grus-parkeringsplads på de fredede engarealer foran badehotellet. 

Liste T fremkom med flere forslag om undersøgelser som f.eks. støjrapport og overholdelse af støjgrænser, men disse blev nedstemt. Der er hermed stadig problematikker, som ikke er løst i forbindelse med en godkendelse af Lokalplan 76.

Dragør-Hjørnet. Privatfoto.
Dragør-Hjørnet. Privatfoto.

Eksemplet Dragør-Hjørnet

Flere konsortier har sat deres præg på Dragør. Et eksempel var det gamle, bevaringsværdige bygningskompleks Højerup fra 1830’erne. Det blev købt af en gruppe »fremsynede« personer, nedrevet i 1956 og erstattet af Dragør-Hjørnet. Resultatet er fortsat en skændsel, ligesom det ligger tæt ved indkørslen til Dragør gamle bydel.

Området var dengang og i dag – tilsvarende ved Dragør Badehotel – omkranset af et ældre villakvarter. Dragør Badehotel ligger også i samme afstand til den gamle bydel som Dragør-Hjørnet. Inspireret af udsendelserne på DR har man lyst til at spørge: »Er der en arkitekt med interesse for Dragørs værdier til stede?«

Naturfredninger

I andre danske byer hæges der om naturværdierne. Fredede naturområder respekteres. 

Der arbejdes for, at vi mennesker styrer trafik og parkering i forhold hertil. Der er fokus på mindre trafik og støj. Hastigheden sættes ned. Parkeringspladser minimeres og flyttes længere væk fra boligområderne. Her vil byernes kommunalbestyrelser ikke lade sig kontrollere af bilernes fremmarch. Det ses f.eks. i Aalborg, hvor der nu midt i byen er anlagt et torv i stedet for en parkeringsplads. 

Mærkværdigvis arbejdes der i Dragør i fuldstændig modsat retning.

Vil et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse virkelig være repræsentanter for at affrede et areal omkring grusparkeringspladsen foran badehotellet? Skal udvidelsen af Dragør Badehotel ske – ikke kun på bekostning af de historiske og arkitekturmæssige kultur- og bevaringsværdier i nærområdet – men også på bekostning af naturværdierne?

Det er den forkerte indstilling og løsningsmodel. 

Inden for samme emne kan vi nævne ønsket om at anlægge motionsstier og opsætte motionsredskaber på Sydstrandens fredede enge. 

Og hertil kommer hele sagen om en skaterpark på havneområdet, der efter et flertals ønske også kan placeres på et oprindeligt fredet område. En fredning, der i øvrigt blev hævet med en procedurefejl. 

Vi forstår ikke, at affredninger overhovedet kan komme på tale. Og det er ubegribeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen positivt ser til, at der både arbejdes med og bliver foreslået nye affredninger. 

Vores fredede arealer er ikke kommunens eller borgernes nye legeplads, hvor alle mulige nye tiltag kan placeres. Det er vores fælleseje i fredningens ånd, der ikke skal domineres og ødelægges af enkelte grupper. 

I fortiden har der været foregangspersoner, som med gode grunde har fået fredet værdiskabende naturområder. Dette bør nutidens ledere respektere og derfor finde andre løsninger, der ikke går ud over fortidens velgerninger. 

De store spørgsmål

Et flertal i kommunalbestyrelsen har netop besluttet, at der ikke skal være betalingsparkering og parkeringsvagter i Dragør. Det må snart være det sidste sted i Danmark. 

Men det udtales til gengæld, at der fortsat skal arbejdes på løsninger med parkeringsudfordringerne. Men hvilke og hvornår? Og på hvilket tidspunkt går det op for byens ledelse, at trafikintensiteten i og omkring den gamle bydel med havneområdet er for stor og stigende til gene for byen, beboere, borgere og turister. 

Hvornår sættes kultur-, natur- og bevaringsværdier i højsædet? 

Situationen bliver ikke hjulpet af en udbygning af Dragør Badehotel i moderne arkitektur, i den størrelse og med ønske om affredning til parkeringspladser.

Med venlig hilsen
Tobias Ameland Maltesen
Solitudevej 3
2200 København N
og Torben Juhl Andersen
Blegerstræde 5

 

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Krudthus skal sælges

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om kommunens planlagte salg af det gamle krudthus på Bachersmindevej. Læs...

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk