Politik

Ingen udvidelse af p-plads

Der skal ikke arbejdes videre med udvidelse af parkeringspladsen ved stejlearealet. Det er konklusionen efter onsdagens møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Læs mere

Arkivfoto: Thomas Mose.

Langt fra pædagogkrav

Dragør Kommune er ikke tæt på at leve op til egne krav om, at 60% af personalet i institutionerne skal være pædagoger. Læs mere

Arkivfoto: Thomas Mose.

Mere plads til plask

Svømmehallen i Hollænderhallen udvider åbningstiderne, hvis politikerne godkender det. Læs mere

Stejlearealets fremtid afgøres

Nu skal politikerne tage stilling til, om der skal etableres cykelstier på Vestgrønningen, og derfor også om, hvor der i givet fald skal etableres nye parkeringspladser som erstatning for dem, der bliver sløjfet på Vestgrønningen. Læs mere

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup bringer her en opdatering af status for kystsikringsprojektet. Læs mere

Vægtes beboerne eller borgerne højest?

Socialdemokratiet og Konservative er uenige om, hvor megen hjælp ­Strandparken skal have til at genhuse beboere. Læs mere

Rådgivende kystsikringshold valgt

Nu har Dragør Kommune valgt, hvem der skal rådgive kommunen om stormflod og stigende havvand ud for Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden. Læs mere

Vilde idéer fra erhvervslivet

Selvkørende busser, flytning af gåserepublikken og meget mere var på idéblokken, da byens erhvervsliv var samlet for at diskutere en ny erhvervsstrategi. Læs mere

Statspenge på vej til diger og fjernvarme

Borgmester forsigtigt tilfreds med nye penge på finansloven. Læs mere

Sorteringsanlæg til storskrald

Dragør Kommune er med i samarbejde om landets første anlæg til forøgelse af genanvendelse af storskrald. Læs mere

Den forsvundne campingtilladelse

Det har ikke været muligt for administrationen at finde de tilladelser, der eventuelt måtte være givet campingpladsen. Læs mere

Gæssene har kurs mod det korte græs på den anden side af vejen. Arkivfotos: TorbenStender.

Gæs eller græs?

Det kan være slut med gæs i Gåserepublikken, hvis de foreliggende planer om at lade græsset gro bliver ført ud i livet. Læs mere

Fremtidens demokrati

Der blev taget stilling til adskillige dilemmaer, da alle Dragørs 9.-klasser var inviteret til demokratidag på Store Magleby Skole. Læs mere

Hele den sydlige del af Dragør Kommune er klassificeret som stormflodsområde. Foto: TorbenStender.

Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev: Nyt fra rådhuset

Inden længe er vi på vej ind i den hyggelige december måned, og forberedelserne i Drag­ør er i fuld gang. Læs mere

Erhvervslivet kaldes til workshop

Rundbordsdiskussioner skal give idéer til en ny erhvervsstrategi Læs mere

Udstykningsplanens to etaper vil fuldt udbygget resultere i 28 mindre samt 12 større grunde.

Udbygning af erhvervsområde fortsætter

Næste skridt mod at bygge kloakker og veje på i det nye erhversområde syd for lufthavnen skal tages. Det har kommunalbestyrelsen besluttet. Læs mere

Ifølge planen vil den nye lodsstation få et indbygget lodstårn af glas.

Ny lodsstation på tegnebrættet

Lodserne fra DanPilot på Dragør Havn vil gerne have en helt ny lodsstation. Læs mere

Slut med pølser

Det er måske endegyldigt slut med pølser og sodavand fra Sekskanten, der ligger ved indkørslen til Kongevejen modsat Dragørhjørnet. Læs mere

Ny ungdomsstrategi

I kølvandet på sammenlægningen af ungdomsskolen og kommunens ungdomsklubber til et »UngDragør« har der været behov for at udarbejde en ny strategi for den nysammensmeltede enhed. Læs mere

Uenighed om Strandparken

Der er usikkerhed om Strandparkens tagrenovering, idet økonomiudvalget ikke vil godkende, at Strandparken låner kommunal jord til genhusning. Læs mere

Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev: Nyt fra Dragør Rådhus

Det er kort tid siden, at mit sidste nyhedsbrev kom, men der er flere vigtige emner af stor betydning for Dragør, så derfor en opdatering. Læs mere

Der køres med nye elbusser på linje 35. Foto: TorbenStender.

Elbusser på linje 35

I søndags, den 15. oktober, kom der 83 nye elbusser på gaderne og fem af dem vil fremover betjene linje 35, der blandt andet kører i Dragør Kommune. Læs mere

Der mangler penge til fjernvarme

I et fælles brev betoner Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, at den manglende statslige støtte til fjernvarme skaber en ulighed mellem kommunerne. Læs mere

Foto: TorbenStender.

Borgmesterens torvemøde

I torsdags dannede det historiske torv Nordre Væl rammen om et dialogmøde mellem Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, og byens borgere. Læs mere

Sølyst lukkes som fritidsklub

»Det er her, det sker!« proklamerer Sølyst på sin facebookside – men fra 1. januar 2024 sker det ikke rigtigt længere. Læs mere

Borgmester for en uge

I sidste uge var borgmesterkontoret indtaget af en speciel gæst: ­Borgmesteren havde nemlig Christoffer Torp Vestentoft som praktikant. Læs mere

Nyt fra Dragør Rådhus

Efteråret er vi trådt ind i, og det er også tiden med særlige traditioner i Dragør såsom høstgudstjeneste, efterår på museet og halloween, som vi – på vej ind i den mørke tid – kan glæde os til. Læs mere

Lokal kandidat i øverste halvdel

Liberal Alliance prioriterer Københavns kandidat til Europa-Parlamentet. Læs mere

Lisbeth Dam Larsen repræsenterer fremover Moderaterne i Dragør Kommunalbestyrelse. Arkivfoto.

Nyt parti i kommunalbestyrelsen

Medlem af kommunalbestyrelsen og tidligere løsgænger Lisbeth Dam Larsen har meldt sig ind i Moderaterne. Læs mere

Dragsted i sognegården

Onsdag den 27. september kl. 19.30 besøger den nyvalgte politiske ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, Dragør Kirkes Sognegård. Læs mere

Budgettet er på plads – for både 2024 og 2025

Nu kan borgerne se, hvordan politikerne vil bruge pengene de næste år. Læs mere

Orlov fra kommunalbestyrelsen

Torsdag den 24. august godkendte kommunalbestyrelsen at fritage kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Blønd fra Sydamagerlisten fra sit kommunale hverv på grund af sygdom. Læs mere

Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev: Nyt fra Dragør Rådhus

Der er kun gået tre uger siden sidste nyhedsbrev, men den nye politiske sæson er i fuld gang – budgetforhandlingerne nærmer sig, og der er flere nye tiltag. Læs mere

Årlig fest i Store Magleby

På Økonomiudvalgets møde i maj måned i år sendte borgmesteren på vegne af samtlige medlemmer af udvalget et forslag om, at kommunen undersøger interessen for, at der kan etableres en fast tradition for en årlig byfest i Store Magleby. Læs mere

Borgermøde om budget

Dragør Kommune afholdt onsdag den 16. august et fint besøgt borgermøde om næste års budget på Dragør Skole. Læs mere

Slipper for straf efter møntfund

Økonomiudvalget i Dragør Kommune behandlede på deres møde torsdag den 17. august en lidt usædvanlig sag. Læs mere

Millionregn over Dragør

40 millioner kroner ekstra tilfalder Dragør Kommune i 2024. Vi har spurgt partierne, hvordan de vil prioritere næste års budget, lige inden forhandlingerne går i gang. Læs mere

Pendleranalyse

I forbindelse med Dragør Kommunes ændring i busdriften, bestilte kommunen en trafikanalyse, der skal illustrere brugen af den offentlige transport. Læs mere

Arkivfoto: Thomas Mose.

Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev: Tilbage fra sommerferie

Sommerferien er så småt ved at være ovre, og hverdagen er for mange begyndt. Læs mere

Arkivfoto: Thomas Mose.

Nye pejlemærker for Enggården

Dragør Kommunalbestyrelse godkendte kort før sommeren nye pejlemærker for den videre udvikling af Omsorgscenteret Enggården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk