Borgermøde om turisme

Det næste mandagsmøde i Dragør Borgerforening vil være åbent for alle. Det sker i anledning af, at foreningen i samarbejde med Dragør Kommune og Dragør Turistråd inviterer til et fælles borgermøde om turisme, turismestrategi og det fremtidige turismearbejde. 

Mødet finder sted nu på mandag, den 13. marts, kl. 19 i borgerforeningens sal, Strandgade 14.

Asger Villemoes Nielsen, der er direktør i Dragør Kommune, og formand for Dragør Turistråd Axel Bendtsen indleder debatmødet.

Ny turismestrategi

De seneste år har flere og flere turister besøgt Dragør. 

Oplægget til mødet lyder, at disse mange besøgende er med til at holde liv i byen, men at det samtidig er vigtigt, at turismen er til gavn for alle i Dragør. 

Dragør Turistråd og Dragør Kommune har gennem det seneste år arbejdet med en ny turismestrategi og en ny organisering af turismearbejdet. Strategien vil komme til at berøre hele kommunen, og med ansættelse af en turismeansvarlig, der skal følge udviklingen tæt, er den også tænkt som et redskab til styring af turismens udvikling. 

Den daglig turistformidling samles i Dragør Besøgscenter, der hører under Museum Amager, og et helt nyt turistråd, Dragør Turistråd, der vil få en rådgivende funktion i forhold til Dragør Kommune, nedsættes. I rådet vil både borgere og erhvervsliv være repræsenteret. 

Gratis adgang, men vær opmærksom på, at tilmelding er påkrævet. Se mere i annoncer på side 2 og 3.

Med en ny turismestrategi skal turismen komme alle i byen til gavn.
Med en ny turismestrategi skal turismen komme alle i byen til gavn.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk