Benny Bindslev. Foto: Tårnby Kommune.
Benny Bindslev. Foto: Tårnby Kommune.

Danmarksdemokraternes har sat sit hold

Benny Bindslev fra Tårnby opstiller til Europa-Parlamentet

Når der i juni er Europa-Parlamentsvalg, bliver det med Benny Bindslev på stemmelisten for Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne. Det står klart, efter partiet søndag har offentliggjort de 18 kandidater, der stiller op til Europa-Parlamentsvalget. 

Benny Bindslev sidder til dagligt i Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse, hvor han blev valgt ind for Nye Borgerlige i 2021. Han forlod Nye Borgerlige i efteråret 2022, og efter en periode som partiløs meldte han sig ind i Danmarksdemokraterne i sommeren 2023. I Tårnby Kommune er Benny Bindslev medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

EU-skeptiske

Partiet, som Inger Støjberg stiftede for 1,5 år siden, går til valg på, at EU skal tilbage til det, som var tankegangen med EF. Ifølge Danmarksdemokraterne skal EU bestemme mindre herhjemme – men til gengæld løfte større opgaver, når det f.eks. kommer til at stoppe flygtningestrømme over Middelhavet. 

Selv glæder Benny Bindslev sig til at prøve kræfter med det, som bliver hans første valgkamp om en plads i Bruxelles. 

»Vi kommer til at kæmpe for et slankere EU, der i højere grad skal fokusere på at skabe løsninger for os danskere i stedet for problemer,« lyder det fra Benny Bindslev.

Som et eksempel nævner han, at EU skal lade være med at blande sig og indføre kontrol for danske familiers ve og vel. Herunder hvorledes en familie ønsker at fordele en barselsorlov. 

»Vi skal huske, at barsel er for barnets tarv og ikke EU-politikernes tarv. Til gengæld skal EU arbejde på at løse den flygtningekrise, der står lige uden for vores hoveddør Vi skal sikre frihandel og fokusere på forsyningssikkerheden, så vi bliver mere selvforsynende og uafhængige i tilfælde af f.eks. krig,« siger Danmarksdemokraternes kandi-
dat.

Også Inger Støjberg er tilfreds med holdet inden Europa-Parlamentsvalget. Hun siger, at hun er rigtig glad for, at partiet kan præsentere et stærkt kandidathold, der ifølge partilederen hver og en vil kæmpe for, at EU skal blande sig i mindre, men til gengæld fokusere på de ting, som er vigtige. 

»Det er for eksempel meningsløst, at EU blander sig i, hvor meget barsel mor og far skal holde, men det er omvendt vigtigt, at EU sikrer, at danske virksomheder nemt kan afsætte varer til udlandet,« fortæller Inger Støjberg.  

Hun tilføjer, at hun er sikker på, at Benny Bindslev bliver en stærk stemme for de Storkøbenhavnske vælgere.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk