Drabssag fra fortet trækker ud

Drabssag fra fortet trækker ud

De to Bandidos-rockere, der ved byretten blev dømt for drabet på Dragør Fort, har anket til Østre Landsret. Men ankesagen kommer ikke i gang før december 2025

Af Jens Munch

Tidligt på aftenen den søndag 22. januar 2023 mistede René Carstensen livet, da han ifølge dommen fra Københavns Byret forsøgte at forsvare sig mod de to Bandidos-rockere Mike Meng Wonsild og Lavdrim Ajeti. Den ene – Lavdrim Ajeti – holdt ham nede, og Mike Meng Wonsild satte sig på René Carstensen og stak ham flere gange i brystet med en kniv, så han døde.

Begge mænd fik ved Københavns Byret en dom på 13 års fængsel. Dommen faldt tirsdag den 9. april i år.

Sidst i april valgte de to mænd at anke dommen med påstand om frifindelse. Dermed skal sagen for Østre Landsret.

Sagen er nu berammet til fem retsdage: 1., 2., 3., 9. og 11. december 2025. Altså om først godt halvandet år.

Der er flere ting, som i alle sager afgør, hvornår en sag kan komme for retten. Dels skal de anklagedes forsvarsadvokater have tid i kalenderen, dels skal de tre dommere, som der er ved en domsmandssag i landsretten, have hul i kalenderen, dels vælger retten at prioritere sagerne på grundlag af retningslinjer fra Rigsadvokaten på vegne af justitsministeren.

For få dommere – for mange sager

Østre Landsret oplyser til Dragør Nyt, at retten i første omgang havde tilbudt datoer i september 2025, men at det på grund af de to forsvarers kalendere ikke kunne lade sig gøre at beramme sagen før de nævnte datoer i december 2025.

Landsdommer Jacob Waage oplyser til Dragør Nyt, at selv de tilbudte datoer i september er langt tid ude i fremtiden:

»Det skyldes to ting. For det første er der tale om hele fem retsdage, og de samme dommere og de to forsvarere skal jo have tid alle dage. For det andet er retten presset. Der er for få dommere til for mange sager,« fortæller dommeren.

Men ud over den komplicerede kalenderøvelse prioriterer retten også sagerne, på samme måde som Rigsadvokaten generelt foretager en vurdering af, hvilke sager der skal prioriteres mest ved tiltalerejsningen. For eksempel bliver grove voldtægtssager og sager med varetægtsfængslede under 18 år typisk prioriteret højt. Også sager om bandekriminalitet kommer oftest længere frem i køen.

Så selvom drabssagen fra Dragør Fort er yderst alvorlig, så vil andre typer af sager som udgangspunkt blive prioriteret højere.

De to dømte rockere sidder varetægtsfængslet frem til sagen kommer for landsretten.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk