Dragørs unge får ikke det gymnasium, de gerne vil have

Når en ung fra Dragør søger ind på et gymnasium, er det et sted mellem hver tredje og hver fjerde, der får den plads, de gerne vil have. Situationen er blevet endnu værre i år end sidste år

Af Rasmus Mark Pedersen

Borgmester Kenneth Gøtterup har delt en statistik, der viser en markant forskelsbehandling af kommunens unge sammenlignet med resten af landet.

Sidste år fik kun 46% af Dragørs unge opfyldt deres førsteprioritetsønske om gymnasium, mens tallet på landsplan var 94%.

Det fik Dragørs borgmester til at henvende sig til både regionsrådsformanden Lars Gaardhøj og ministeren for området Mattias Tesfaye, hvor Kenneth Gøtterup foreslog en særregel for Dragør.

Nu viser nye tal, at situationen er blevet endnu værre. I år er det kun 28,8% af Dragørs unge, der får opfyldt deres førsteprioritet – mens 95% af de unge på landsplan får deres ønske opfyldt.

Kenneth Gøtterup har derfor taget initiativ til at rejse sagen igen.

»Situationen er ganske alvorlig,« udtaler Kenneth Gøtterup i en video på Facebook.

Videre fortæller borgmesteren, at han sidste år rejste sagen over for regionsrådsformanden og ministeren for uddannelse Mathias Tesfaye uden held.

»Jeg havde også foretræde for ministeren, men jeg fik ikke lydhørighed for den problemstilling, der var omkring den forskelsbehandling, der sker af Dragørs unge,« siger han.

Forværrede tal

Borgmesteren er dybt skuffet over de nye tal for 2024. Han nævner specifikt Tårnby Gymnasium, hvor kun tre ud af 54 ansøgere fra Dragør har fået opfyldt deres ønske.

»Det viser jo bare med al tydelighed, at Dragørs unge er dårligt stillet, og det er det på grund af de regler, der er omkring tildeling af uddannelsesinstitutioner,« udtaler han.

Han mener, at der sker en åbenlys forskelsbehandling, som Dragør ikke kan leve med. Derfor vil borgmesteren nu kontakte uddannelsesordførerne fra alle partier på Christiansborg for at få sagen rejst igen.

»Jeg vil her i denne uge skrive til alle ordførerne fra hvert parti på Christiansborg, hvor jeg i august måned vil bede om at møde med dem, for vi er nødsaget til at få rejst den her sag,« siger han.

En mulig løsning

Borgmesteren foreslår en særregel for Dragør Kommune ligesom den, der blev indført for nogle sydsjællandske kommuner i 2017.

»Jeg håber, at der er nogle partier på Christiansborg, der kan se det helt urimelige i det her og forsøge at få en lovændring igennem,« udtaler han.

Kenneth Gøtterup er fast besluttet på at fortsætte kampen for bedre vilkår for Dragørs unge.

»Vi kan ikke leve med i Dragør, at vores unge bliver behandlet så dårligt, som de bliver i forhold til deres uddannelsesønsker. Og jeg ved godt, at det her ikke kommer jer til gode i år, som er blevet afvist. Men vi må fortsætte kampen, og vi bliver nødt til at fortsætte for de kommende årgange i Dragør,« afslutter han.

Forskellen opstår, fordi gymnasiepladserne i første omgang bliver tildelt de unge, der har gymnasiet som førsteprioritet og også bor tættest på det.

På optagelse.dk står der: »Hvis et gymnasium har flere ansøgere end pladser, er det første-prioritetsansøgere med kortest transporttid, som først får reserveret plads.«

Problemet for unge fra Dragør er bare, at der ikke er noget gymnasium, der er tæt nok på, til at de kan få plads på baggrund af deres transporttid.

Der er altså unge, der bor tættere på, som bliver prioriteret først til de mest populære gymnasier, som der er mange af i hovedstadsområdet. Derfor vil Dragørs unge næsten per automatik være henvist til de ikke-populære gymnasier, som de ikke har søgt.

Tårnby Gymnasium blev for eksempel søgt af 397 unge på førsteprioritet – men har kun 300 pladser. Derfor er unge med en rejsetid på over 16 minutter valgt fra.

På samme måde har optagne på Rysensteen Gymnasium en maksimal rejsetid for at nå frem til skolen på 12 minutter, og Christianshavns Gymnasiums nye elever bor maksimalt 18 minutter væk. 

Ørestad Gymnasium har til gengæld fået plads til alle med gymnasiet som førsteprioritet – inklusive Dragørs unge.

Mange unge fra Dragør fik ikke plads på Tårnby Gymnasium & HF.
Mange unge fra Dragør fik ikke plads på Tårnby Gymnasium & HF.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk