Vi har modtaget:

Ekstraordinær hjælp fra ARC

Som følge af sommerens store og voldsomme skybrud i Tyskland, Belgien og Luxemburg har man fra Tysklands side rettet henvendelse til Amager Ressourcecenter (ARC) om mulighedem for at hjælpe med at håndtere den store mængde affald, der er opstået som følge af de store oversvømmelsesramte områder.

Det er meget store mængder affald, der blandt andet består af træer og indbo, der er blandet med jord. Affaldet er sammenblandet og svært at adskille. 

Mængderne i Tyskland er opgjort til cirka 2 mio. tons affald. De tyske anlæg m.v. har ikke kapacitet til at behandle hele affaldsmængden, hvorfor behovet har været for at søge ekstra kapacitet og hjælp fra ARC. 

For at ARC kan modtage affald fra de oversvømmelses-ramte områder i Tyskland, Belgien og Luxembourg, skal importrestriktionerne fraviges. Ejerkommunernes aftale om ARC indeholder nemlig begrænsninger om ARC’s modtagelse af affald, der er produceret uden for oplandet. Begrænsningerne har til formål at sikre, at affalds-importen fortrænger brændsler med højere fossilt indhold i hovedstadens varmeforsyning og på den måde reducerer klimabelastningen.

ARC’s modtagelse af affaldet forudsætter naturligvis, at det er forbundet med en positiv økonomi for ARC, og at gældende miljøgodkendelse overholdes. Affaldet vil således kun blive modtaget, hvis det forbedrer ARC’s økonomi.

Der var i forligskredsen i København fuld enighed om, at ARC skal stille kapacitet til rådighed for at hjælpe Tyskland med flere med at håndtere den store mængde affald, der er opstået som følge af sommerens helt særlige skybrudssituation. Der var således opbakning til, at ejeraftalens importbegrænsning ikke sigter på denne type nødsituationer – det vil sige, at en administrativ fortolkning – og hermed dispensation fra importbegrænsningen – er mulig. 

ARC’s bestyrelse behandler sagen på et bestyrelsesmøde på fredag, den 17. september. 

Vi var ude i en sammenlignelig situation tidligere i år, da ARC modtog opgravede mink i forbindelse med den nationale aflivning, som regeringen foretog i november 2020 – et forløb, som i øvrigt blev afviklet helt uproblematisk ude på ARC.

Situationen i Tyskland er særdeles presset, og ARC’s åbning er derfor blevet taget imod med stor taknemmelighed fra tysk side. 

På baggrund af den alvorlige situation, og på forventet efterbevilling, er man derfor ude på ARC godt i gang at modtage de første skybrudslæs.

Hvis det efter mødet på fredag skulle vise sig, at den administrative eller politiske styregruppe eller i ARC’s bestyrelse ikke bakker op om modtagelse af skybrudsaffaldet, vil man naturligvis stoppe den videre import straks. Men det er forventet, at der vil være stor opbakning hele vejen rundt i systemet. 

Med venlig hilsen
Anne Funk
Kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti og bestyrelsesmedlem i ARC

Badebro på plads

Søvangs helt eget sjak af frivillige brobisser var sidste weekend på hårdt arbejde med at sætte den imponernede 279,1...

Sammen for naturen

Fælles affaldsindsamling i Dragør på søndag. Læs mere

Flere rotter i den gamle by

Ny affaldsløsning kan være synderen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk