Energiforbedringer

Kommunale investeringer fortsætter

En enig kommunalbestyrelse vedtog på deres sidste møde, torsdag den 2. marts, at bruge 6 mio. kr. af kommunens anlægsmidler på energiforbedringer i kommunale bygninger.

Arbejdet indgår i det såkaldte ESCO-projekt (Energy Service Company), som er energirenoveringer, hvor det grundlæggende princip er, at omkostninger til projekterne finansieres gennem de energibesparelser, som renoveringen medfører. 

De 6 mio. kr. skal bruges på nye projekter samt et projekt fra sidste år, som kostede mere, end forventet. 

I 2022 skulle der være installeret led-lys på kommunens tre skoler og på rådhuset. Projektet blev sendt i offentligt udbud – men selve udførelsen blev forsinket på grund af manglende ressourcer. Arbejdet er nu her i januar blevet opstartet, og det forventes fuldført i slutningen af året.

Som så mange andre ting er priserne steget – og projektet er derfor blevet dyre, end forventet. En del af pengene til projektet tages derfor fra 2023-midlerne. Forvaltningen understreger dog, at energiforbedringerne på trods af prisstigningerne fortsat vil være rentable.

Ny projekter

Kommunalbestyrelsen har som et nyt projekt for året planer om også at opgradere til energivenlig belysning på kunstgræsbanen ved Hollænderhallen.

Ud over et mindre elforbrug ved overgang til led-lys har kommunalbestyrelsen fokus på at spare på varmen og at skabe bedre indeklimaer. En del af årets midler vil da også blive brugt på udskiftning af vinduer i kommunens bygninger samt til konvertering til varme- og ventilationsstyring, hvor Dragør Kommune i dag har to forskellige systemer.

Hvis de planlagte arbejdsopgaver skulle blive billigere, end forventet, vil de overskydende midler blive anvendt på yderligere energisparende projekter.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk