Vi har modtaget:

Engvejsarealet – igen igen!

Debatten om arealet bølger – det vrimler med indlæg, og det er i udgangspunktet godt selvfølgelig. Mindre godt er det, at der er stadig større forvirring om, hvad der skal ske med området/den videre proces – kommunalbestyrelsen/politikere er ikke med til at afhjælpe denne forvirring, hvilket er savnet.

Pia Voel (A) skriver den 7. oktober (læs indlægget her) »at nogen aktører uopfordret har præsenteret idéer til, hvordan Engvejs-arealet kan bebygges, er fejlagtigt udlagt som om, det er kommunen, der har indhentet tilbud på opgaven.«

Ikke helt korrekt – kommunen inviterede (efter et uopfordret forslag fra almennyttige boligselskaber) aktører til at komme med forslag til, hvordan arealet kunne udvikles. Disse forslag blev fremført for kommunalbestyrelsen den 27. august. Et af dem var fra Dragør SeniorBo og Anette Krarup fra Generous Development. Vi blev lovet svar i slutningen af oktober efter budgetforhandlingerne. Vi har rykket flere gange – og har godt nok fået respons, men uden nogen konkretisering af, hvordan den videre proces kan forløbe.

Pia Voel (A) og Kristine Bak (T) skriver i et fælles indlæg til Dragør Nyt (læs indlægget her) vedrørende arealet: »Enigheden mellem A og T viser sig i, at vi har aftalt med O og V, at der skal udarbejdes et lokalplansforslag, som belyser muligheden for at etablere et bofællesskab for seniorer samt et grønt område som aktivitetspark for borgere såvel som for Dragør Skole og SFO.«

Altså enighed om at udarbejde et lokalplansforslag – det ser vi frem til.

P.t. er der fokus på afklaring af forholdene omkring etablering af tennisbaner og tennishal. Ja vist – men hvorfor tager denne afklaring så lang tid? Det er jo en gammelkendt diskussion, selvfølgelig med nye aspekter, men løs nu denne sag, så vi kan komme videre.

I hele denne proces er der skiftet signaler/vinkler mange gange, sådan er politik jo – men lad mig slå fast, at seniorbyggeri er skrevet ind i konstitueringsgrundlaget, at Dragør SeniorBo blev opfordret til at komme med oplæg/udspil vedrørende Engvej (det gjorde vi med glæde), samt at seniorbyg er stærkt ønsket af en bred kreds af Dragør-borgere. Vi kan ikke vente. Vi er seniorer.

Lad mig opfordre til, at kommunalbestyrelsen kommer med et forslag til, hvordan vi kommer videre nu med processen. Vi deltager gerne. Selvfølgelig!

Med venlig hilsen
Nina Nørgaard
Dragør SeniorBo

Vi har modtaget: Bydelsparken bevares

Knud Berggreen og Kenneth Olsen glæder sig i dette debatindlæg over bydelsparken på Engvej bevares. Læs mere

Vi har modtaget: Det borgerne spørger om

Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen, og Kristine Bak, formand –...

Vi har modtaget: Seniorpolitik

Nina Nørgaard, formand for Dragør SeniorBo, har indsendt et debatindlæg om hvordan Dragør kommer videre med soniorpolitikken.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk