Vi har modtaget – svar til Knud Berggreen:

Engvejsarealet

Knud Berggreen har en sag om, at der intet må bygges på engvejsarealet. Den slås han for. Sådan må det jo være. Og cirka 900 personer støtter op om sagen med deres underskrift.

Liste T og Socialdemokratiet har også en sag. Begge partier vil gerne bebygge en del af engvejsarealet med boliger til ældre og eventuelt også studerende. Altså borgere med et begrænset boligbehov. 

Vores to partier er dog ikke enige om omfanget. Socialdemokratiet peger på en bebyggelse på 6.000 m2 inklusive grønne områder. Liste T ønsker kun at bebygge krattet i den sydlige ende på i alt cirka 3.000 m2, således at der sikres et sammenhængende grønt område nord for bebyggelsen. Begge dele fremgår af vores valgprogrammer. Så det arbejder vi selvfølgelig for. 

Enigheden mellem A og T viser sig i, at vi har aftalt med O og V, at der skal udarbejdes et lokalplansforslag, som belyser muligheden for at etablere et bofællesskab for seniorer samt et grønt område som aktivitetspark for borgere såvel som for Dragør Skole og SFO.

Når lokalplansforslaget er blevet udarbejdet, vil det selvfølgelig blive lagt ud i offentlig høring. Herefter vil det vise sig, om borgerne rent faktisk støtter op om idéen om at sikre mulighed for, at der etableres en eller anden form for bofællesskab for seniorer på en begrænset del af engvejsarealet. 

Vores forventning er, at der vil være opbakning til lokalplanen. Men det vil tiden vise.  

Med venlig hilsen
Pia Voel
Formand for Socialdemokratiet i Dragør

Kristine Bak
Formand for Tværpolitisk Forening (liste T)

Vi har modtaget: Bydelsparken bevares

Knud Berggreen og Kenneth Olsen glæder sig i dette debatindlæg over bydelsparken på Engvej bevares. Læs mere

Vi har modtaget: Det borgerne spørger om

Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen, og Kristine Bak, formand –...

Vi har modtaget: Seniorpolitik

Nina Nørgaard, formand for Dragør SeniorBo, har indsendt et debatindlæg om hvordan Dragør kommer videre med soniorpolitikken.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk