Fjernvarmepulje søgt igen

Dragør Fjernvarme har søgt om tilskud på 71,4 mio. kr., samme dag som statens fjernvarmepulje åbnede for ansøgninger

Folketinget besluttede i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2024 at forlænge statens fjernvarmepulje med et år, så den også gælder i 2024. 

Målet med puljen er at understøtte udrulning af fjernvarmenettet og give støtte til, at flere projekter bliver rentable at fuldføre for landets fjernvarmeselskaber. I år er der afsat 150 mio. kr. til formålet.

Hurtig på tasterne

Torsdag i sidste uge, den 1. februar, åbnede fjernvarmepuljen op for ansøgninger. Og allerede på førstedagen nåede Dragør Fjernvarme, på baggrund af det projekt som Klima-, By- og Erhvervsudvalget myndighedsgodkendte op til sommeren sidste år, at få indsendt deres ansøgning. 

I november måned 2023 fik Dragør Fjernvarme afslag på støtte, da puljen var løbet tør for penge.

»Vi har stadig et rigtig godt projekt, der bidrager til den grønne omstilling og til at udfase naturgas. Derfor håber jeg også på Dragør-borgernes vegne, at projektet kommer i betragtning til støtte denne gang,« siger borgmester Kenneth Gøtterup og tilføjer pointerende: »Særligt når vi tager i betragtning, at regeringen har pålagt kommunerne at udarbejde varmeplaner og fjernvarmeprojekter til at udfase fossile brændsler såsom naturgas.«

Konkret har Dragør Fjernvarme søgt om støtte på 71,4 mio. kr., hvilket svarer til et fast beløb på 15.000 kr. pr. konverteret olie- eller gasfyr i Dragør. Men hvis alle ansøgere med afslag sidste års pulje søger igen, vil puljen hurtigt være blive tømt. 

Efterspørgsel på økonomisk støtte fra fjernvarmepuljen var sidste år langt større, end der var afsat penge til. Det resulterede i, at der måtte gives afslag til ansøgninger af hele 313 mio. kr. Dette faktum set op mod de 150 mio. kr., der er afsat i puljen i år, kan hos de fleste nok vække lidt undren. Det gør det i hvert fald på borgmesterkontoret, hvor man ved, at behovet for støtte endda rækker langt ud over det afslåede beløb.

»I udgangspunktet er det utilfredsstillende, at der kun er sat 150 mio. kr. af i statens pulje, selvom kommunerne har peget på et behov for mindst 450 mio. kr. Det hænger jo helt ikke sammen,« lyder det påpegende fra Kenneth Gøtterup.

Besked til marts

Hvis Dragørs projekt ikke får del i puljemidlerne, skal rådgiverne udarbejde et alternativt projektforslag til godkendelse i Dragør Kommune. Det vil betyde mindre fordelagtige priser for fjernvarme for de fremtidige fjernvarmekunder i kommunen.

»Vi forventer at få besked i løbet af marts måned, om projektet får del i puljen for 2024. Derefter kan Tårnby Forsyning fortsætte planerne med at rulle fjernvarmen ud til borgerne i Dragør – eventuelt med et justeret og myndighedsgodkendt fjernvarmeprojekt,« slutter borgmesteren.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk