Med ny aktør på banen er der måske mulighed for at bevære biografen på Jan Timanns Plads. Arkivfoto: TorbenStender.
Med ny aktør på banen er der måske mulighed for at bevære biografen på Jan Timanns Plads. Arkivfoto: TorbenStender.

Fortsat biograf i Dragør?

I aften, onsdag den 15. marts, afholder Dragør Biografforening generalforsamling. 

Det sker på en baggrund af usikkerhed omkring fremtiden for en biograf i Dragør, da foreningen i efteråret meddelte, at man ville lukke Dragør Bio beliggende på Jan Timanns Plads med udgangen af april.

Man mente, at bygningen og biografen i den er utidssvarende, og at der ikke var mulighed for, at den kunne fortsætte på den nuværende beliggenhed. Samtidig er det ikke lykkedes at finde et alternativ – enten i eksisterende bygninger eller i form af nyt byggeri.

Imidlertid er der opstået en mulighed for, at der alligevel kan være en fremtid for en lokal biograf på Jan Timanns Plads. 

Gennem de seneste år har forskellige kræfter arbejdet på alternative muligheder, som ikke har båret frugt, men nu har en ny aktør meldt sig på banen med tanker om at skabe en fremtid for Dragør Bio på samme lokation, som den i dag findes på.

Det drejer sig om Dragør Borgerforening, der arbejder med overvejelser omkring mulighederne for at bevare Dragør Bio på den centrale placering i byen.

Selve grundpillen i borgerforeningen er at arbejde for kulturel udvikling i Dragør, og derfor ses idéen om at kunne facilitere den fortsatte eksistens af en biograf som en naturlig overvejelse for foreningen. Ikke med henblik på at drive biograf – det vil fortsat skulle ske i regi af biografforeningen, men man er interesseret i at overtage ejendommen med henblik på at udvikle den på en måde, så Dragør fremadrettet kan have en biograf, der både teknisk og indretningsmæssigt passer til nutidens og fremtidens behov.

Det kræver i sagens natur, at man kan finde en tilfredsstillende løsning for både ejeren af bygningen og biografforeningen – men fra Dragør Borgerforening forlyder det, at man ønsker en åben dialog med parterne om mulighederne. Og foreningen ser rigtig gode forudsætninger for, at man kan skabe en løsning på Jan Timanns Plads, som kan være til stor gavn for Dragørs kulturliv i fremtiden.

HAS

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk