Vi har modtaget:

Hvad er planen for Engvejsarealet?

Det afgøres i denne uge

I sidste uge blev sagen om Engvejsarealet behandlet på økonomiudvalgets møde og skal behandles igen i denne uge på kommunalbestyrelsens møde. Det er således nu, at politikerne måske slår sømmet i og beslutter fremtiden for Engvej og kvarterets naboer. 

Lad os derfor lige tage et tilbageblik på sagen om Engvej. 

Konservative stillede et helt konkret forslag om, at en boligudvikling ikke godkendes, og der ikke tages stilling til boligudvikling på Engvej i denne valgperiode, da der ikke er politisk enighed om byudviklingen. Men vi blev desværre stemt ned af liste T og de øvrige partier. 

Den første aftale 

Da Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre (AOV) indgik konstitueringsaftalen, indskrev de som politisk arbejdsgrundlag, at der skal ske en byudvikling på de resterende ledige arealer. I første omgang på Rødtjørnen og en del af Engvejsarealet. Byggeriet skal omfatte blandede almennyttige boligformer for unge-, ældre- samt familieboliger – og gerne seniorboliger.

Efterfølgende udspillede der sig i årene 2018 og 2019 en politisk magtkamp mellem særligt Socialdemokraterne og Venstre om, hvordan boligudviklingen skulle være. Slaget blev slået mellem antallet af boliger og typen af boliger. 

Det hele kulminerede i, at Venstre på et åbent kommunalbestyrelsesmøde trak tæppet væk under aftalen, hvilket skete i konsekvens af, at Socialdemokratiet trak støtten til det vandland, som Venstre ville etablere på Kirkevej. 

Derfra troede borgerne så, at udviklingen af boliger på Dragørs arealer var skrinlagt. 

Ny boligaftale i april

I april 2020 indgik liste T i en aftale om at indtræde i konstitueringsaftalen og fik 1. viceborgmesterposten. Som en del af det politiske arbejdsgrundlag mellem liste T og AOV blev der indskrevet, at de nu arbejder for at bebygge Engvejsarealet med en blanding af seniorboliger, almene boliger og ejerboliger. Samtidig ønskes fortsat en grøn park. Med andre ord, man vil det hele på et lille område. 

Siden hen har der været helt forskellige udmeldinger på bl.a. sociale medier om, hvad der reelt skal bygges og hvordan. Så borgerne har samlet ikke fået klarhed, og det virker heller ikke som om, at partierne er særligt afklarede. Samtidig har over 1.000 borgere skrevet under på en protest mod boligbyggeriet.

Den politiske behandling

På sidste økonomiudvalgsmøde var sagen så på dagsordenen, hvor der blev fremlagt en sag om etablering af ny lokalplansproces. En proces, der hverken indeholdt hvilke typer boliger eller hvor meget, der skal bygges. Men derimod indeholder den en tidsplan, der strækker sig helt om på den anden side af kommunalvalget og efterlader borgerne i stor usikkerhed. 

Sagsfremstillingen bærer tydeligt præg af, at der ikke er konsensus mellem liste T og de øvrige partier om boligudviklingen på Engvej. Alle vil det hele, og alle vil måske slet ingenting, når det kommer til stykket.  

Konservative stillede derfor et forslag om, at sagen om boligudvikling på Engvej skrinlægges, da der ikke er en politisk stabilitet til at gennemføre en god løsning for borgerne. Dette forslag blev nedstemt, og i stedet bekræftede liste T og øvrige partier antagelsen om deres brede uenighed, idet de oversendte sagen til kommunalbestyrelsen helt uden anbefaling fra Økonomiudvalget. Så igen er borgerne i og omkring Engvej overladt til sig selv i uvidenhed om, hvad politikerne egentlig vil.

Konservatives tidligere udmelding

Når der gennem årene har været drøftelser af boligudvikling på Engvej har Konservative meldt ud, at vi gerne indgår i drøftelser. 

Vi er ikke låst på, at der skal ske en boligudvikling, og vi mener, at vi skal tænke os godt om. Men, da der er tale om en grund med stor værdi for alle borgere, skal en eventuel udvikling sikre, at vi får det højeste provenu ved et salg. Og boligudviklingen skal ske i tråd med borgernes ønsker, ligesom der skal tages et behørigt hensyn til naboer. 

Kan man ikke dette, er det vores holdning, at grunden bør forblive som åbent offentlig areal. 

Vi kan ikke som kommunalbestyrelse være bekendt, at politiske forlig giver kommunen en markant dårlige pris-sætning af grunden, end den er værd, eller at de politiske forlig skaber uro hos borgerne. 

Ligeledes bør der være klare aftaler om udviklingen, og da det politiske styre ikke formår dette, er vores holdning, at udviklingstankerne af Engvejsarealet bør henlægges. 

Om de så tages op på et senere tidspunkt, hvis der kommer et mere stabilt styre, må tiden vise.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Medlem af kommunalbestyrelsen
Konservative

Vi har modtaget: Bydelsparken bevares

Knud Berggreen og Kenneth Olsen glæder sig i dette debatindlæg over bydelsparken på Engvej bevares. Læs mere

Vi har modtaget: Det borgerne spørger om

Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen, og Kristine Bak, formand –...

Vi har modtaget: Seniorpolitik

Nina Nørgaard, formand for Dragør SeniorBo, har indsendt et debatindlæg om hvordan Dragør kommer videre med soniorpolitikken.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk