Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes

Af Rasmus Mark Pedersen

Det er ikke så tit, at konstitueringspartierne Konservative, Venstre og Socialdemokratiet er uenige om beslutninger i kommunalbestyrelsen. Endnu sjældnere er det, at Konservative kommer i mindretal, fordi samtlige andre partier stemmer imod deres holdning.

Men det skete på kommunalbestyrelsesmødet den 25. april, da der skulle findes en endelig løsning på cykelbanerne på Vestgrønningen.

Mange forslag

Længe har der været enighed i kommunalbestyrelsen om, at cykelbanerne er en god idé, men det har været væsentligt sværere for politikerne at blive enige om, hvordan de 26 parkeringspladser, der sløjfes, skal erstattes.

Der har været forslag om at udvide antallet af parkeringspladser på Stejlearealet og ved Prins Knuds Dæmning, men begge forslag er faldet.

På mødet i april var alle partier, ud over Konservative, enige om, at det ikke er nødvendigt at erstatte samtlige 26 parkeringspladser, der forefindes på Vestgrønningen.

I forbindelse med beslutningen faldt også idéen om flere parkeringspladser på Rønne Allé.

Nye parkeringspladser

I stedet for har man foreslået nye parkeringspladser ved de eksisterende brostensparkeringspladser på Vestgrønningen. Her bliver udkørslen fra Strandgade til Vestgrønningen sløjfet, hvilket giver plads til etablering af tre parkeringspladser.

Derudover har forvaltningen fået til opgave at finde yderligere parkeringspladser »som minimum i størrelsesordenen 5–6 p-pladser« blandt følgende forslag:

  • At fjerne metalpullerter rundt om træerne på vejen, så der er flere steder bliver plads til fire i stedet for tre biler.
  • At flytte cykelparkeringen ved busstoppestedet Dragør Skole, så der frigives en plads som handicapplads.
  • At etablere to nye parkeringspladser i den nordlige ende af Vestgrønningen.
  • At den nuværende plads med handicapparkering bliver udvidet og kun bruges til almindelige biler, således at der i stedet for to pladser bliver fire.
  • At benytte arealet på hjørnet af Kastanie Allé og Vestgrønningen til etablering af parkeringspladser.

Socialdemokratiet, Venstre, liste T, Sydamagerlisten og Moderaterne stemte alle for forslaget og skabte dermed et flertal på ni mod seks stemmer.

Konservativ modstand

Konservative fik føjet følgende bemærkning til beslutningen:

»Vi kan ikke sige ja til at nedlægge 26 parkeringspladser på Vestgrønningen, når der ikke er styr på, hvor beboere og gæster i og omkring den gamle by så skal parkere henne. Vi mener, at det stiller både beboere, gæster og de handelsdrivende på Kongevejen væsentligt dårligere at fjerne p-pladser, som der allerede i dag er rift om. Samtidig mener vi, at de potentielle omkostninger ved en omlægning af selve parkeringspladserne på indersiden af Vestgrønningen vil kunne bruges bedre.«

Beslutningen om etableringen af cykelbaner er finansieret gennem tidligere beslutninger, mens udgifterne til etableringen af flere parkeringspladser ved de eksisterende pladser skal klarlægges af forvaltningen.

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.
Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk