Politikere freder daginstitutioner

Kommunalbestyrelsens medlemmer har ingen planer om at lukke institutioner i Dragør, selvom der forventes at blive markant færre børn til at fylde dem op. Dragør Nyt har spurgt til udviklingen

Af Rasmus Mark Pedersen

Den nyeste befolkningsprognose må have vakt opsigt på rådhuset.

Det var vores tese, da vi sendte en række spørgsmål ud til byens politikere for at høre, hvordan de forholder sig til de stærkt faldende børnetal.

For to år siden kunne man læse, at Dragørs kvinder havde danmarksrekord i antal fødsler. Men den tendens ser ikke ud til at fortsætte i befolkningsprognosen for Dragør, som COWI har lavet til kommunalbestyrelsen.

Antallet af 0–2-årige falder drastisk med 10 procent i 2025, inden de stille og roligt retter sig ud og igen er på samme niveau som nu i 2029 og frem.

Værre ser det ud med de 3–5-årige, der svarer til børnehavealderen i kommunen. Antallet af børn topper til næste år med 569, inden det tre år efter blot vil være 472 børn. Det er et fald på 17 procent.

Herefter forventes antallet af børn igen at gå lidt op og stabilisere sig i 2030/31 omkring 10 procent under højdetallet i 2025.

Skrækscenariet

Dertil kommer, at kommunen har brugt ekstra penge på at rykke børnehavealderen fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned, så der bliver også færre børnehavebørn på den konto.

Da Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede prognoserne for normeringer og budgetter på daginstitutionsområdet i april måned, var de ændrede forudsætninger også et tema.

Der bliver her regnet med mere præcise tal for hvor mange, der faktisk går i institutionerne, og ikke med generelle tal for hvor mange børn, der forventes at være i kommunen. Men tendensen er nøjagtig den samme.

Man havde budgetteret med 311 0–2-årige børn i Budget 2023, men de seneste prognoser viste, at der er 255 børn i Budget 2024.

Det svarer til et fald på 56 børn – eller 18 procent – og det er nogenlunde det samme fald, som, forudser COWI, rammer i antal af børnehavebørn om nogle år.

Skrækscenariet for byens institutioner vil være, hvis COWI ikke får ret i, at antallet af fødte børn går op igen i løbet af det næste år.

Ingen handling nu

Borgmester Kenneth Gøtterup maner til besindighed: »I forhold til det faldende antal børn har vi netop sikret nye kriterier ved visitering, hvor børnene fordeles mere ligeligt, så alle institutioner har en økonomi, der kan sikre, at alle institutioner kan beholdes,« skriver han til Dragør Nyt.

Her er Socialdemokratiet på linje: »For os er det helt afgørende, at børnene fordeles på institutionerne på en måde, så alle fortsat er bæredygtige enheder. Det har vi som politikere allerede reageret på, da vi godkendte årsnormeringer for hele 0–6-årsområdet i april måned,« skriver Nicolaj Bertel Riber.

Moderaterne mener, at det faldende børnetal skaber en stabilisering:

»Vi har i perioden under coronaen haft et stærkt stigende børnetal, hvor det lykkedes at skaffe institutionspladser med en kraftig merindskrivning i eksisterende institutioner. Med det faldende børnetal kommer vi tilbage til det normale antal børn i vores kommunale institutioner,« skriver Lisbeth Dam Larsen.

Bedre uddannet personale

I liste T peger Peter Læssøe på, at det er en oplagt mulighed for at få mere kvalitet ind i institutionerne. Dragør Kommune har en vedtaget politik om, at der skal være 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælpere i institutionerne – men det er svært at lokke så meget uddannet personale til byen.

»Vi skal udnytte situationen til at skabe de bedst mulige rammer for vores børn. Liste T ønsker at forfølge den vedtagne politik om 60/40-normering i daginstitutionerne, og vi ønsker tillige at opfylde Dragør-normen, for så vidt angår kvadratmeter per barn. Og frem for alt ønsker liste T at skabe ro omkring institutionerne, så vi kan skabe stabile og trygge arbejdspladser, hvor den gode pædagogik de er i højsædet, og hvor pædagogerne og forældrene har lyst til at skabe et fantastisk miljø for de 0–6-årige,« skriver han.

Dermed er der altså lagt op til status quo, hvad angår institutioner i kommunen.

Men spørgsmålet er, om økonomien kan bære det, når der bliver færre og færre børn i bygningerne.

Sansehuset udsat

En oplagt mulighed for at få styr på pengene er at lukke den eneste institution, der ikke både er børnehave og vuggestue – nemlig Børnehaven Sansehuset, der tidligere blev kaldt Vierdigets Børnehave.

Det er i hvert fald frygten fra personalet i børnehaven skriver de i et høringssvar til rykningen af alderen for, hvornår børnene bliver rykket op i børnehave: »Når vi når slut 2025 eller start 2026 vil økonomien både være »ramt« af justeringen i overgangsalderen samtidigt med det faldende børnetal –to faktorer, som, vi forestiller os, tilsammen kan give nogle udfordringer på økonomien, og betyde en ekstra justering af denne. Børnehaven Sansehuset kan i denne kontekst godt blive sårbar, da vi samtidigt er afhængige af at få børn fra vuggestuen eller dagplejen, hvilket betyder, det er lidt mere uvist, hvor mange børn vi får ind i børnehaven, og om vi bliver fyldt op,« skriver de.

Derfor var det også nærliggende at spørge politikerne, om børnehaven, der er normeret til 68 børn, står først for at lukke, når antallet af børn i børnehavealderen står til at falde med 97 børn på tre år: »Vi har ingen konkrete planer om at lukke nogle af vores daginstitutioner, ej heller Sansehuset,« skriver Henrik Kjærsvold-Niclasen, der er formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og spidskandidat for Venstre til det kommende kommunalvalg.

Sjælden enighed

Liste T er helt enige: »Sansehuset er en meget velfungerende institution, og derfor giver det ikke mening for liste T at nedlægge denne institution,« skriver Peter Læssøe.

Lige så kort svarer borgmester Kenneth Gøtterup: »Da det ikke er aktuelt at lukke nogen institutioner, har der slet ikke været overvejelser om det, og det er heller ikke en overvejelse, jeg går ind i, da alle institutioner er rigtig gode,« skriver han til Dragør Nyt.

Moderaterne og Socialdemokratiet vil heller ikke have en lukning af nogen institutioner: »Der skal ikke nedlægges institutionspladser, men ske en tilpasning af fordelingen af børnene i vores kommunale institutioner,« skriver Lisbeth Dam Larsen, mens Nicolaj Bertel Riber formulerer det således: »Socialdemokratiet går ikke ind for, at vi skal have færre institutioner, og det er heller ikke situationen,« skriver han.

I dag er Dragørs kommunale børnehaver og integrerede institutioner dimensioneret til at tage sig af 370 børn mellem tre og fem år, mens der er yderligere 155 børn i den alder i de to private institutioner Eventyrhuset og Dragør Menighedsbørnehave.

Børnehaven Sansehuset på Sydstranden. Foto: Henrik Askø Stark.
Børnehaven Sansehuset på Sydstranden. Foto: Henrik Askø Stark.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk