Dragørs nye havnefoged, Jeppe Makwarth. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Dragørs nye havnefoged, Jeppe Makwarth. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Pontonbroen skal flyttes til Ny Havn. Den er med sin nuværende placering i Færgehavnen følsom over for nordøstenvind. Foto: Hans Jccob Sørensen.
Pontonbroen skal flyttes til Ny Havn. Den er med sin nuværende placering i Færgehavnen følsom over for nordøstenvind. Foto: Hans Jccob Sørensen.

Sætter pris på livet på Dragør Havn

Dragørs nye havnefoged, Jeppe Makwarth, der tiltrådte sin stilling i begyndelsen af juni, fortæller i en samtale med Dragør Nyt om sit – og sit teams – alsidige arbejde på havnen

Af Birgit Buddegård

Dagen før drillede vejret, men denne morgen skinner solen, og vinden er let, så lystbåde i stort antal stod ud af havnen, som var de suget ud af et vakuum, fortæller havnefoged Jeppe Makwarth med et stort smil.

Dragør har besøg af 100 gæstebåde om dagen. Mange af dem ligger her kun en enkelt dag, men en del bliver længere. Det er opgaven at få dem til at ligge lidt længere i havnen til gavn for både havnen og erhvervslivet i byen, siger havnefogeden.

Der er i gennemsnit tre personer om bord på gæste-bådene, så der bliver lagt penge i byen, når sejlerne skal proviantere og måske for eksempel en tur på café eller museum.

Jeppe Makwarth tiltrådte som ny havnefoged i begyndelsen af juni måned, og det var en hård opstart, fortæller han. Den tidligere havnefoged fratrådte allerede 1. maj, så det var på det mest kritiske tidspunkt, at havnen var uden havnefoged, konstaterer han.

I foråret skal bådene i vandet – og det, som Jeppe Makwarth kalder landdelen, skal afsluttes, og sødelen igangsættes, så der er meget, der skal holdes orden på.

Indimellem gik bølgerne lidt højt på land, konstaterer han, for ikke alle var måske klar over, at der ikke havde været en havnefoged i mere end en måned, og forstod derfor ikke, at man var bagud med arbejdet.

Nu er der ved at være skik på det, siger han, der til en start koncentrerede sig om at sikre, at havnebassinerne var i orden for både de faste pladser og gæstesejlere.

Der er mange forskellige opgaver på havnen, som havne-fogeden og et team på otte mand tager sig af. Der skal ske almindelig vedligeholdelse, elstanderne skal efterses, vandslanger lægges ud og dertil skal ukrudt og affald ryddes væk. Desuden er der meget træarbejde på havnen, og i teamet finder man derfor også en skibstømrer.

Det er også havnekontorets opgave at sikre, at havnens wi-fi fungerer, så folk kan logge på internettet. Og dertil skal havnens videoovervågning passes – den er kommet til efter et ønske fra mange sejlere og kan bruges af politiet til opklaring af eksempelvis tyverier.

Stor havneerfaring

Jeppe Makwarth har stor havne-erfaring fra blandt andet Nivå Havn, Helsingør Havn og lystbåde i Københavns havn. Han er uddannet skibsfører hos A. P. Møller Mærsk og sejlede før sin tiltræden i Dragør på færgen til Omø. Det var morsomt, fortæller han. Omø har ikke mange beboere, så alle kender alle – også skibsføreren.

Jeppe Makwarth finder i øvrigt noget af det samme lokale engagement, som han mødte på Omø, her i Dragør. Han fortæller, at han fravalgte ansættelse i både Ishøj og Kastrup til fordel for Dragør Havn, da han sætter pris på at her ikke alene er lystbåde, men også et aktivt havnemiljø med blandt andet bådeværft, lods og røgeri.

Ny pontonbro

Havnefogeden tager Dragør Nyt med på en rundtur på havnen og viser den nye pontonbro, der er udlagt i den tidligere færgehavn. Her er en god dybde og plads til større både, men placeringen er ikke optimal, fortæller han. Broen er følsom for nordøstenvinden, og planen er at flytte den til Ny Havn, hvor den vil kunne forlænges, så der bliver plads til flere både. Ud over at ligge i læ vil det med denne placering også være muligt at få etableret permanent strøm og vandforsyning.

Uddybningstilladelsen er på plads, men havnen har endnu ikke fået tilladelse til at klappe – både Kystdirektoratet og Miljøministeriet er involveret – men Jeppe Makwarth håber, broen kan tages i brug i næste sæson.

Der skal så findes en ny plads til bådudlejningen, men det kan løses, siger han.

I næste sæson skal der findes ny plads til bådudlejningen. Foto: Hans Jacob Sørensen.
I næste sæson skal der findes ny plads til bådudlejningen. Foto: Hans Jacob Sørensen.

I den ny havn skal man også i gang med at renovere toiletterne og sejlerstuen, så sejlerne bliver tiltrukket af gode faciliteter og vælger Dragør Havn til.

Havmøllefartøjer

Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, har planer om en stor vindmøllepark i Køge Bugt. I den forbindelse vil der fra næste år komme til at ligge to vindmøllefartøjer i den tidligere færgehavn.

HOFOR betaler selv for det nødvendige anlæg samt for leje af havnepladsen, og samtidig vil Dragør Havn få mulighed for at etablere en plads til skonnerter på den anden side af anlægget.

Stort antal fartøjer

Jeppe Makwarth eller en fra teamet er rundt på havnen mindst to gange hver dag. De ser efter, om gæstesejlere har husket at betale, og hjælper ved for eksempel havarier. Dem er der en del af – det være sig en skrue, der er faldt af eller en mast, der er knækket, fortæller havnefogeden.

Arbejdet på havnen er alsidigt, og man møder mange mennesker, siger Jeppe Makwarth, der også lægger vægt på, at teamets hverdag og trivsel er god.

Dragør Havn er attraktiv for sejlerne – i juli måned besøgte således 700 tyske både havnen, mens 600 svenske både og 1.300 danske både lagde vejen forbi. Og i forrige weekend var der 150 gæstesejlere på besøg, fortæller Jeppe Makwarth.

Før coronapandemien var der ledige bådpladser i havnen, men mange købte båd under nedlukningen, så nu er der venteliste på at få en bådplads i havnen, oplyser Jeppe Makwarth.

Godt samarbejde

Jeppe Makwarth har i den første tid måttet koncentrere sig om at få skik på det praktiske arbejde på havnen, men han ser frem til i efteråret at »sætte ansigter« på de forskellige erhverv og klubber, der holder til på havnen.

Samarbejde og dialog er vigtige redskaber, mener den nye havnefoged, der også er fuld af lovord over samarbejdet med kommunen, som har givet ham stor opbakning.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk