Slipper for straf efter møntfund

Økonomiudvalget i Dragør Kommune behandlede på deres møde torsdag den 17. august en lidt usædvanlig sag.

Efter anbefaling fra Kroppedal Museum besluttede Økonomiudvalget her nemlig med tilbagevirkende kraft at give to personer tilladelse til søgning med metaldetektorer på en kommunal grund. Tilladelsen blev givet på betingelse af, at detektorførerne ikke fremadrettet ville foretage søgninger uden først at have fået tilladelse dertil.

En af de fundne mønter – af tysk oprindelse fra 1300-tallet.
En af de fundne mønter – af tysk oprindelse fra 1300-tallet.

Møntfund

Sagen er opstået efter en henvendelse til kommunen fra Kroppedal Museum, hvor det bliver oplyst, at der er fundet en mindre møntsamling og andre genstande på et område tilhørende Dragør Kommune.

Mønterne er blevet dateret til middelalderen, cirka 1250–1300-tallet, og er derfor vurderet til at være danefæ. Det betyder, at de to detektorførere står til at få en dusør for de fundne genstande. Dog kræver Nationalmuseet, at en række kriterier er opfyldt, inden der kan udbetales dusør – blandt andet at der skal søges tilladelse hos grundejeren.

Detektorførerne er begge relativt nystartede og havde derfor ikke styr på, at de på forhånd skulle have søgt de nødvendige tilladelser hos kommunen, der ejer grunden, før de påbegyndte deres jagt.

Den manglende tilladelse kunne have betydet, at de heldige møntfindere i stedet for en dusør risikerede at blive straffet.

Kroppedal Museum kom dog de to detektorfører til undsætning. Her frygter man nemlig, at en straf til de to vil betyde, at en hel del fremtidige fund af danefæ ikke vil blive  indleveret i lignende situationer.

Museets forslag om en tilbagevirkende tilladelse til søgning har altså fritaget møntfinderne for straf. Til gengæld har Kroppedal Museum anmodet Nationalmuseet om nedsættelse af danefæ-dusøren på grund af den manglende tilladelse.

Kroppedal Museum tilføjer, at detektorførerne stoppede deres afsøgning, straks de blev gjort bekendt med problematikken om de manglende tilladelser.

Severin Tobias Mortensen, der er museumsinspektør på Kroppedal Museum, nævner i henvendelsen til Dragør Kommune, at mønterne og genstandene fra fundet er meget interessante, da de påviser, at der i den pågældende del af Dragør har været en del aktivitet og møntbrug i 12–1300-tallet.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk