Stort set alle veje skal graves op

Dragør står over for et kæmpe anlægsprojekt, når der skal udrulles fjernvarme i kommunen. Dragør Nyt giver her en status på projektet

Af Anders Brøndsholm og Rasmus Mark Pedersen

Det kan måske være lidt svært at se sammenhængen mellem Ruslands invasion af Ukraine og så et kæmpe anlægsprojekt i Dragør – men der er faktisk en sammenhæng.

Efter krigen i Ukraine og de kappede bånd til Rusland er gasforsyningen til Europa blevet usikker, og derfor besluttede regeringen kort tid efter, at så mange som muligt skulle omstilles fra gas til alternative måder at opvarme boligen på. Herudover har regeringen også ønsket at understøtte den grønne dagsorden med udbygning af fjernvarme.

Det er særligt relevant for Dragør, som ifølge Danmarks Statistik er den kommune i landet med den højeste andel af boliger, der opvarmes af naturgas. Derfor skal der her anlægges fjernvarme i stor stil.

Dragør Nyt har løbende skrevet om emnet og kan nu give en status på planerne for netop det.

Raymond Skaarup skal stå i spidsen for udrulningen af fjernvarme i Drag­ør. Foto: Rasmus Mark Pedersen.
Raymond Skaarup skal stå i spidsen for udrulningen af fjernvarme i Drag­ør. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Dragør Kommune har valgt at samarbejde med Tårnby om fjernvarmen, og derfor er det direktør i Tårnby Forsyning Raymond Skaarup, der står for udrulningen af fjernvarme i kommunen. Til lejligheden har Dragør Kommune og Tårnby Forsyning stiftet selskabet Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S, der skal stå for udbygningen.

Ifølge Raymond Skaarup er det et stort projekt at etablere et fjernvarmenetværk i Dragør.

»Alt skal graves op. Det vil sige alle veje i kommunen,« fortæller han.

Fase et og to

Så stort et projekt anlægger man selvfølgelig ikke på bare på én gang. Raymond Skaarup forklarer, at man tager det hele i faser.

»I fase ét etablerer vi hovedkilden. Det er til store kunder, som vi regner med er relative nemme at få med. Så har vi en god ballast med nogle solide kunder, som så kan være med til at bære, at de næste kommer på,« forklarer han.

De store kunder, der refereres til, er blandt andet boligselskaber, virksomheder og institutioner. De har en størrelse, som kan være med til at skabe et fundament for et fjernvarmeselskab.

Efterfølgende – i fase to – er det så resten, som kommer på. Det er for eksempel de helt almindelige husejere.

»Der afgrænser vi efter, hvor der er interesse for fjernvarme. Vi går efter, at 65 procent skal tilkendegive deres interesse for det. Ellers kommer der ikke en forsyningsledning ud i det område,« siger Raymond Skaarup.

Direktøren påpeger dog, at de kommer til at gå benhårdt efter at skabe en interesse for det, således at så meget som muligt kan anlægges i første omgang.

»Jeg tror, det bliver svært at komme bagefter. Hvis vi først har færdiggjort arbejdet, så bliver det dyrt at komme i gang igen, hvis der opstår en interesse senere,« oplyser han.

Det første spadestik

Lige nu har det første spadestik dog lidt lange udsigter. Man sidder nemlig og venter på, at planen for hele udrulningen bliver godkendt.

Allerede i 2020 besluttede staten sig for at oprette en fjernvarmepulje, som skulle sikre mere udbredelse af fjernvarme i landet. Idéen var, at fjernvarmevirksomheder kunne søge om penge fra puljen til nye anlægsprojekter.

Puljen, man lagde ud med, blev dog tømt på bare få minutter.

»Puljen blev tømt, så blev den fyldt op, så blev den tømt igen, og nu er den fyldt op igen med forventningen om, at pengene er nok til at dække de resterende ansøgninger,« forklarer Raymond Skaarup.

Opfyldningerne er en fordel for Dragør Kommune, der netop har en ansøgning om tilskud fra fjernvarmepuljen til behandling.

Efter krigen i Ukraine og opfordringen fra statsminister Mette Frederiksen om at udrulle fjernvarme valgte man at behandle et projektforslag i byrådet med den betingelse, at der skulle opnås tilskud fra puljen. Det er denne godkendelse til tilskud, man afventer lige nu.

Raymond Skaarup forklarer, at så snart den er godkendt, så kan processen med at udrulle fjernvarmen begynde.

»Så starter vi en proces med at få sat en rådgiver i gang med at lave et ledningsnet. Altså hvor skal varmen komme fra, og hvordan skal den komme rundt i kommunen,« siger han.

Efter den proces er afsluttet, kan man sende opgaven i udbud, og først derefter er man klar til at påbegynde selve anlæggelsen af ledningerne.

Direktøren kan derfor ikke sige præcist, hvornår man vil kunne gå i gang, men hans bud er, at det vil være på et tidspunkt i løbet af det første halvår af 2025.

»Jo hurtigere vi får svaret om tilskud fra fjernvarmepuljen, desto hurtigere kan vi komme i gang. Jeg må ikke starte noget op, før vi har det svar,« forklarer han.

Tegnes og regnes

Når alle godkendelser er gået igennem, alle planer udarbejdet, og man er klar til det famøse første spadestik på det store projekt.

Men hvor lang tid kan borgerne i Dragør forvente, at selve udrulningen af fjernvarme vil vare?

Raymond Skaarup forklarer, at det er der helt faste regler for.

»Man har fem år til at realisere projektforslaget, og det tæller fra den dag, hvor støtten er godkendt og givet,« siger han.

Direktøren forklarer, at det første år går med at »tegne og regne« på projektet, så man er klar til selve anlæggelsen. Den har man så fire år til at udføre.

Det er i den periode, at man som borger kan forvente, at stort set samtlige veje skal graves op for at gøre plads til nedlægning af fjernvarmerør.

Men fjernvarmen er ikke meget værd, hvis den ikke tilsluttes til boligerne i byen. Her har man som boligejer to muligheder.

Man kan enten vælge selv at købe og få en VVS’er til at installere fjernvarmeenheden i sit hus – eller man kan få fjernvarmeselskabet til det. Og vælger man den sidste, er der sågar tilbud om en abonnementsordning.

»Vores abonnementsordning går ud på, at vi sørger for installationen. Går den i stykker, så får man en ny,« fortæller Raymond Skaarup.

Denne løsning betyder dog også, at fjernvarmeselskabet vil bestemme, hvor ofte enheden skal serviceres. Men ordningen er tænkt som en ekstra motiverende faktor til at tilslutte sig, da engangsbetalingen for en fjernvarmeinstallation måske godt kan virke høj for nogen.

»Abonnementsordningen er indført for at lette folks tilgang til det. Det er altid motiverende, at man ikke skal have penge op ad lommen. Det er for at gøre det nemmere for folk,« siger direktøren.

Raymond Skaarup fastslår dog, at det er helt op til folk selv at vælge. Han vil også gerne slå et slag for at lade en lokal VVS’er udføre arbejdet, så man selv ejer installationen.

»Hvis man alligevel havde tænkt sig at få installeret en varmepumpe og betale den på én gang, så er der intet til hinder for, at man ikke i stedet for kan købe sin egen fjernvarmeinstallation her,« siger han.

Fjernvarme eller ej?

Hvis Raymond Skaarup skal holde en salgstale for, hvorfor boligejerne i Dragør skal vælge fjernvarme, så er der tre ord, som indkapsler det for ham: Nemtpænt og grønt.

»For kunden har fjernvarme den fordel, at det er en lille installation, der ikke siger noget som helst. Afhængigt af om det er med eller uden en varmtvandsbeholder, så fylder den mindre eller måske det samme som et gasfyr,« oplyser han.

Derudover menes fjernvarmeløsningen også at være en vigtig del af den grønne omstilling.

»Fjernvarme er lige så grønt som det, du putter ind i den. Så hvis man for eksempel bruger kul til at opvarme, så er det naturligvis ikke så grønt,« siger Raymond Skaarup.

Det er dog ikke kul, man vil komme til at bruge til den lokale fjernvarmeforsyning. Planen er, at det i høj grad er overskudsvarme fra affaldsforbrænding og fra elproduktion, som skal levere fjernvarmen.

Det lyder smart – særligt i forhold til elproduktionen – da denne belastes på bestemte tidspunkter. Raymond Skaarup giver et eksempel på netop det.

Om natten, hvor folk ikke bruger så megen strøm, og der derfor er overskudsstrøm i produktionen, kan man anvende strømmen til at lave fjernvarme. Helt lavpraktisk varmer selskabet her store mængder vand op med overskudsstrømmen og kan på den måde lave varme ud af den strøm, som alligevel ikke bliver brugt, og kan slukke for det igen, når folk er stået op, og elnettet igen belastes.

»Hvis alle har varmepumper, så skal de bruge strømmen, når de har brug for at varme op. Fjernvarme udligner spidserne i belastningen og er til rådighed for strømproduktionen, når den har brug for det, og for kunden, når kunden har brug for det,« forklarer han.

Dragør Nyt kommer til at følge fjernvarmeprojektet tæt og vil løbende udkomme med artikler, når der sker nyt på området.

Dragør Kommune, Dragør Fjernvarme og CTR afholder tirsdag den 18. juni informationsmøde i Hollænderhallen – tilmeldingsfristen til arrangementet er fredag den 14. juni kl. 12. Se mere på kommunens hjemmeside: www.dragoer.dk

Dragør Kommune og Dragør Fjernvarme gentager borgermødet om fjernvarme i Hollænderhallen for alle dem, der ikke fik plads på mødet i april. Arkivfoto: Thomas Mose.
Dragør Kommune og Dragør Fjernvarme gentager borgermødet om fjernvarme i Hollænderhallen for alle dem, der ikke fik plads på mødet i april. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk