Naturstyrelsens møde tager sin begyndelse på parkeringpladsen på Skovvej i Kongelunden.
Naturstyrelsens møde tager sin begyndelse på parkeringpladsen på Skovvej i Kongelunden.

Urørt skov 

Naturstyrelsen inviterer til møde om fremtidens skov

Lørdag den 18. november kl. 14–16 inviterer Naturstyrelsen til et offenligt skovtursmøde i Kongelunden og Fasanskoven. 

Baggrunden for mødet er, at skovene i fremtiden skal være mere vilde og naturlige. 

Undervejs i mødet vil der mens Naturstyrelsen fortæller om fremtiden for skovene, til fods være ekskursion til de områder, som er udpeget til blive urørte skove. Udpegningen er sket for at sikre og forbedre biodiversiteten. Der vil komme korte oplæg omkring nogle af de problemstillinger, som skal håndteres i de kommende forvaltningsplaner, og som Naturstyrelsen gerne vil have deltagernes synspunkter på. 

»Udpegningen som urørte skove betyder, at træproduktionen stopper for at give bedre vilkår for biodiversiteten. Oplevelserne i skovene vil blive mere mangfoldige,« fortæller skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen.

Træerne i produktionsskove er ofte ens i både sort og alder, mens der i urørte skove på sigt vil kunne ses en mangfoldighed af træarter i mange forskellige aldre vokse side om side. 

»Træerne vil ikke længere blive fældet, men vil få lov til at stå, til de falder om. I de gamle træer vil svampe, insekter og hulrugende fugle få nye levesteder. Skovene vil selvfølgelig fortsat være attraktive rekreative områder med muligheder for oplevelser og motion,« forklarer Sven Norup.

Den fremtidige forvaltning herunder naturpleje, friluftsoplevelser og eventuelle træfældninger vil blive fastlagt i en forvaltningsplan for hvert af områderne.

Udgangspunktet for mødet og turen rundt ligger på parkeringspladsen på Skovvej (se kortet).

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk